Paperclip

Colin-Batten
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol

"Diolch i Fanc Datblygu Cymru, rydym mewn sefyllfa i wirioneddol ehangu ein cynnig. Trwy ddechrau'r busnes yng Nghymru, roeddem yn gallu cael gafael ar yr arian yr oedd ei angen arnom i lansio ein llwyfan marchnadle ar draws Android, iOS a Gwe."

Rich Woolley, Cyd-sylfaenydd

Sylfaenwyd y farchnadle cymheiriaid Paperclip gan rai oedd yn ffrindiau yn y brifysgol, Rich Woolley a Alan Small.  Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr brynu, gwerthu, cyfnewid, a rhoi nwyddau ail-law i ddefnyddwyr eraill.

Cyflwynodd y tîm eu syniad ar gyfer yr app am y tro cyntaf yn ystod y London Startup Weekend 2014, ac yn ddiweddarach fe wnaethant ymddangos ar y sioe deledu ariannu torfol, Moneypit, lle cawsant fuddsoddiad cychwynnol.

Er mwyn eu helpu i raddio, gwella ymarferoldeb yr app, a symud eu swyddfeydd o Benarth i ganol Caerdydd, cysylltodd Paperclip gyda'n tîm Cronfa Sbarduno Technoleg am fuddsoddiad ychwanegol. Sicrhawyd cytundeb cyd-fuddsoddi chwe ffigwr ganddynt - gyda'r banc a syndiciad o fuddsoddwyr Twrcaidd. Maent wedi mynd ymlaen i dderbyn rowndiau dilynol gennym ers hynny.

Aeth yr app yn fyw ar gyfer dyfeisiau Apple ac Android ym mis Hydref 2016, gyda miloedd o ddefnyddwyr gweithredol ar hyd a lled y DU, ac mae'n parhau i brofi twf sylweddol.  

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Caerdydd