A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

PulmonIR

Richard Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi

"Mae Banc Datblygu Cymru wedi profi i fod yn bartner gwerthfawr wrth sefydlu PulmonIR a chyllido ein hastudiaethau clinigol cychwynnol."

Mae PulmonIR yn gwmni sydd wedi deillio o Brifysgol Abertawe, a bu'n ymchwilio ac yn datblygu technoleg i helpu i ganfod a monitro clefyd yr ysgyfaint, gan gynnwys COPD a chanser yr ysgyfaint. Mae'r dechnoleg hon wedi'i seilio ar dros ddeg mlynedd o ymchwil a wnaed gan yr Athro Paul Lewis, sy'n arwain y grŵp Diagnosteg Resbiradol yn y Brifysgol. Mae astudiaethau clinigol rhagarweiniol wedi cyflawni canlyniadau hynod gadarnhaol ac mae'r cwmni bellach yn bwriadu eu datblygu trwy gyfrwng y dyfarniad grant Cyflymu Buddsoddiad o £105,000 a gafodd gan Innovate UK yn ddiweddar. Yn flaenorol enillodd PulmonIR y categori Busnes Newydd yng ngwobrau Arloesedd MediWales yn 2016.

Mae'r cwmni wrthi'n datblygu ei arloesedd gyda'r bwriad o ddechrau treialon clinigol rheoleiddiol yn y DG, yr UE, UDA a Tsieina.