Sentinel

Mal-Green
Cynorthwyydd Portffolio (Micro Fenthyciadau)

Mae'r diolch i ymagwedd 'fe allwn wneud hyn' yr arbenigwyr buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru ein bod ni wedi llwyddo i gael y busnes oddi ar y ddaear.

Cyfarwyddwr Daniel Roberts

Gyda swyddfeydd yn Yr Wyddgrug ac yn Wrecsam, mae Sentinel yn cynnig gwasanaethau arbenigol ar gyfer ymdrin ag asbestos a monitro radon i sicrhau cydymffurfiaeth â Rheoliadau Rheoli Asbestos 2012 ac IRR99.

Mae hyn yn cynnwys cynnal arolygon asbestos, monitro aer, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ar draws ystod eang o sectorau, gan gynnwys meysydd preswyl, diwydiant ac addysg.

Fe wnaeth micro-fenthyciad gennym ni helpu'r arbenigwyr amgylcheddol Daniel Roberts a Luke Jones i lansio'r cwmni.