SIPHON

Leanna-Davies
Rheolwr Datblygu Portffolio

Mae'r caffaeliad hwn yn ein galluogi i gyflymu ein cynlluniau twf, fel rhan o sefydliad llawer mwy, sy'n rhannu ein credoau a’n hymroddiad craidd tuag at lefelau gwasanaeth uchel.

Steve Harris, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae SIPHON yn arbenigo mewn cyfathrebu unedig a datrysiadau teleffoni sy'n seiliedig ar gwmwl ar gyfer y farchnad B2B.

Defnyddiodd y cwmni ein buddsoddiad i recriwtio staff ychwanegol ac ehangu i farchnadoedd rhyngwladol.

Fe wnaethom ymadael â SIPHON llai na dwy flynedd ar ôl buddsoddi yn y cwmni, a chyflawni lluosogiad sylweddol ar ein buddsoddiad ecwiti.