Victorian Sliders

Alun Thomas
Rheolwr Rhanbarthol, Buddsoddiadau Newydd

"Mae'r galw am ein cynnyrch ffenestri o ansawdd wedi cynyddu yn anhygoel yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gyda'r buddsoddiad hwn, rydym mewn sefyllfa i ehangu ein heiddo busnes a pharhau i gynyddu ein trosiant."

Brendan McCambridge, Rheolwr Gyfarwyddwr

 

Derbyniodd cwmni o Rydaman, Victorian House Sales Limited (yn masnachu fel Victorian Sliders) fenthyciad gwerth £1.5 miliwn gennym i ehangu eu canolfan yn y dref.

Mae'r cwmni, sy'n cynhyrchu ffenestri gwydr dwbl PVC-U, wedi gweld galw cynyddol enfawr am eu cynnyrch bob blwyddyn ers iddo gael ei ymgorffori.

Mae pob agwedd ar werthiant, dylunio, cynhyrchu a dosbarthu yn cael ei wneud ar y safle, gan gynnwys allwthio, prosesu gwydr a chydosod.

Gyda'r benthyciad, maent wedi mwy na dyblu maint eu ffatri o 110,000 troedfedd sgwâr i dros 240,000 troedfedd sgwâr ar eu safle 14 erw ar Barc Busnes Capel Hendre.  

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Rhydaman