Benthyciadau trac cyflym hyd at £10,000

Os ydych chi wedi bod yn masnachu yng Nghymru ers dros ddwy flynedd yna gallwch wneud cais am fenthyciad trac cyflym.

  • Nid oes angen cynllun busnes na manylion ariannol.
  • Hyd at £10,000 ar gael.
  • Cewch benderfyniad o fewn dau ddiwrnod gwaith.*

 

 Gwnewch gais nawr

 

 

*yn ddarostyngedig ein bod yn derbyn yr holl ddogfennau gofynnol