Brecwast Adeiladwyr Porthmadog

Bydd Banc Datblygu Cymru yn arddangos ym Mrecwast Adeiladwyr Porthmadog ar 10 Hydref.

Yn ogystal, bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr a llawer mwy yn cynnig cyngor ac arweiniad ar gyllid, cynllunio, Cymorth i Brynu - Cymru, mentrau’r llywodraeth a chymorth busnes.

Dewch draw i weld sut gallai amrywiaeth o wahanol ddewisiadau gan Fanc Datblygu Cymru gynorthwyo eich busnes.

 

Pwy sy'n dod

Claire Sedgwick
Dirprwy Reolwr Cronfa