Brecwast Dydd Gŵyl Dewi ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Byddwn yn mynychu'r brecwast Dydd Gŵyl Dewi a gynhelir gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar y 1af o Fawrth yng Ngwesty Coed y Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i fusnesau lleol rwydweithio. Arwr rygbi Cymru Scott Quinell fydd y siaradwr gwadd.

Gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig llais ar y cyd ar gyfer busnesau lleol o bob maint a sectorau yn y fwrdeistref sirol.

E-bostiwch business@bridgend.gov.uk i archebu lle. I gael gwybod mwy am Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320 neu e-bostiwch hi ar mary.pope@bridgend.gov.uk. Fel arall, ewch i weld www.bridgendbusinessforum.co.uk.

Pwy sy'n dod

David Knight
Swyddog Buddsoddi
Navid Falatoori
Swyddog Buddsoddi