Cinio canol dydd Merched mewn Busnes

Bydd y Dirprwy Reolwr Cronfa Bethan Cousins yn siarad yng nghinio canol dydd Siambr Fasnach De Cymru ‘Merched mewn Busnes’ yng Nghastell Caerdydd. Bydd siaradwyr o Faes Awyr Caerdydd, Busnes Cymru, y Sefydliad Rheolaeth Siartredig a Phrifysgol De Cymru yn ymuno â hi.

I archebu eich lle, cysylltwch gydag Anita Cartwright ar 01633 242746 neu drwy anfon e-bost ati cartwright@southwaleschamber.co.uk  

 

Pwy sy'n dod

Bethan Cousins
Cyfarwyddwr Busnes Newydd