Cymhorthfa Galw i Mewn Ariannu ar gyfer Twf

Ar ran Cyngor Sir Merthyr, mae Banc Datblygu Cymru, Business in Focus a Busnes Cymru yn cynnal cymhorthfa galw heibio 'Ariannu ar gyfer twf'.

Gwahoddir busnesau sy'n dechrau o'r newydd a busnesau presennol i gael gwybod mwy am yr opsiynau ariannu a'r cymorth sydd ar gael i'w helpu gydag ystod o anghenion - o gostau sefydlu, prynu offer newydd a hyd yn oed ar gyfer prynu busnes sy'n bodoli eisoes.

I archebu slot 30 munud, e-bostiwch rhiannon.brewer@developmentbank.wales neu ffoniwch hi ar 02920 338140.

Pwy sy'n dod

Rhiannon Brewer
Uwch Swyddog Buddsoddi