Cymorth i Brynu - Cymru – cweinyddydd mewnbynnu data (cytundeb cyfnod penodedig o 6 mis)

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio Cymorth i Brynu - Cymru – gweinyddydd mewnbynnu data a fydd yn seiliedig yn Caerdydd. 

Ar hyn o bryd, mae cyfle wedi codi gennym i benodi Gweinyddydd Mewnbynnu Data dros dro i ymuno â'n swyddfa yng Nghaerdydd fel rhan o dîm Cymorth i Brynu Cymru (CiBC).

Bydd y rôl yn golygu llawer iawn o waith mewnbynnu data ochr yn ochr â defnyddio system Rheoli Perthynas Cwsmer (RhPC). Felly rydym yn ceisio recriwtio rhywun sydd â phrofiad yn y meysydd canlynol;

  • Profiad blaenorol o brosesu llawer iawn o ddata
  • Llygad graff i sicrhau cywirdeb
  • Systemau Microsoft megis Excel, Outlook a Word
  • Cynnal ethig gwaith proffesiynol bob amser
  • Rhaid i chi fod yn drefnus ac yn gallu rheoli'r baich gwaith eich hun yn effeithiol
  • Yn meddu ar hunan gymhelliant gyda'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm

Dymunol

  • Profiad blaenorol o weithio gyda systemau Rheoli Perthynas Cwsmer, y Gofrestrfa Tir
  • Yn gallu siarad Cymraeg
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r fenter Cymorth i Brynu – Cymru
  • Profiad o weithio o fewn  cefndir o adferiad neu casgliadau.

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais