Cynhadledd busnesau’n cymysgu ymysg ei gilydd

Bydd Anna Bowen, ein Swyddog Micro Fenthyciadau yn y Gogledd, ymhlith y busnesau fydd yn cymysgu a’i gilydd yng Nghynhadledd Flynyddol ac Arddangosfa Gogledd Cymru.

Bydd Anna wrth law i drafod y cyllid sydd ar gael ar gyfer eich busnes chi.

Cliciwch yma i archebu tocynnau 

Pwy sy'n dod

Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol