Diwrnod Twf Busnes er budd D.A.F.F.O.D.I.L.S

Mae Diwrnod Twf Busnes blynyddol Digital Frog ar y gorwel ac fe fydd arbenigwyr busnes yn cynghori ar sut i roi hwb o ddifri i'ch gwerthiant a'ch marchnata i wthio'ch busnes i'r lefel nesaf.

Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal er budd D.A.F.F.O.D.I.L.S sy'n elusen gofrestredig sy'n seiliedig yn Sir y Fflint sy'n darparu teithiau a gweithgareddau i deuluoedd sydd â phlentyn ag anabledd.

Bydd ein swyddog buddsoddi Benthyciadau Micro, Anna Bowen, yn arddangos yn y digwyddiad a bydd ar gael i siarad am opsiynau ariannu ar gyfer twf eich busnes. Dewch draw i'r digwyddiad hwn sydd am ddim, - gallwch adael gyda chynllun gweithredu a fydd yn eich helpu i gyflawni'ch nodau busnes.

Gallwch archebu ar lein yn fan hyn

Pwy sy'n dod

Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol