A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Delio Cyf

Yn dilyn ein llwyddiant, mae'r buddsoddiad hwn yn ein galluogi i gyflymu ein twf, parhau i adeiladu seilwaith cynaliadwy ar gyfer Delio ac ehangu i farchnadoedd newydd rhyngwladol.

Gareth Lewis, Cyd-Sylfaenydd

Mae Delio yn gwmni fintech sy'n seiliedig yng Nghaerdydd sy'n darparu llwyfan digidol ar gyfer mudiadau a sefydliadau ariannol i wella eu cynnig wrth gysylltu llif cytundeb preifat gyda chyfalaf gwerth net uchel.

Ffurfiwyd y cwmni ym mis Chwefror 2015 ar ôl i'r cyd-sylfaenwyr dreulio 11 mis yn datblygu eu cynnig. Erbyn mis Ionawr 2016 roedd y busnes eisoes yn masnachu.

Cafodd Delio a buddsoddiad ecwiti o £500,000 gan Fanc Datblygu Cymru er mwyn helpu i ariannu eu hehangiad wrth iddynt edrych tuag at fuddsoddi mewn recriwtio a symud i adeilad mwy.

Ar hyn o bryd mae Delio yn cyflogi dros 30 aelod o staff yng Nghaerdydd yn bennaf a thramor.