Gweithdy Twf Busnes

Mae Banc Datblygu Cymru yn cydweithio â Darwin Gray, Busnes Cymru, AGP a Lexington am drafodaeth fywiog ac addysgiadol am yr heriau a'r cyfleoedd ar gyfer busnesau twf uchel.

Bydd ein Cyfarwyddwr Buddsoddiadau Technegol, Chris Griffiths, yn siarad am 'arian cyllido ar gyfer twf', felly ymunwch â ni i gael gwybodaeth werthfawr ar sut i dyfu'ch busnes trwy gyllid busnes.

Cliciwch yma i gofrestru am ddim.  

Pwy sy'n dod

chris griffiths
Cyfarwyddwr Buddsoddi Technegol