Gwobrau Busnes Daily Post

Unwaith eto rydym yn noddi Gwobrau Busnes 'Cyrhaeddiad Cymru' Daily Post eleni, sef un o'r digwyddiadau mwyaf mawreddog yng nghalendr Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Mae'r banc datblygu wedi cefnogi'r gwobrau hyn ers tro ac eleni rydym yn noddi gweithwyr / cyflogeion <50 Busnes y Flwyddyn 2018, gan gydnabod llwyddiannau'r busnesau hynny sydd gan hyd at 50 o weithwyr cyflogedig.

Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu llwyddiannau anhygoel y busnesau lle mae eu menter, eu harloesedd a'u llwyddiant yn haeddu cael eu gwobrwyo.

Bydd ein staff yng ngogledd Cymru yno ar y noson i siarad am eich busnes chi a sut y gallem eich cynorthwyo chi i ehangu.

Pwy sy'n dod

Neil Maguinness
Cyfarwyddwr, Risg, Cydymffurfiaeth a Chyfreithiol
rhian jones
Swyddog Portffolio
Margaret Llewellyn OBE
Cyfarwyddwr an-weithredol