Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn IoD Cymru 2019

Mae Banc Datblygu Cymru yn falch o gefnogi Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn IoD Cymru unwaith eto eleni. Mae’r gwobrau’n cydnabod rhagoriaeth ym myd busnes ac arweinyddiaeth, gan amlygu’r cyfraniad sylweddol y gall arweinwyr busnes ei wneud at gymdeithas a ffyniant economaidd yn yr ardal.

Eleni, rydym yn noddi gwobr Cyfarwyddwr y Flwyddyn – Busnes Bach a Chanolig. Bwriad y wobr hon yw dathlu arweinwyr sydd â gweledigaeth i dyfu ac arloesi, sy’n dangos dealltwriaeth o’r heriau allweddol, cwsmeriaid a’r gystadleuaeth.   

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich tocynnau, cliciwch yma.

Pwy sy'n dod

chris griffiths
Cyfarwyddwr Buddsoddi Technegol
Ruby Harcombe
Swyddog Buddsoddi
Stephen Galvin
Uwch Swyddog Buddsoddi
Leanna Davies
Rheolwr Datblygu Portffolio
roger jeynes
Cyfarwyddwr Anweithredol