Hanfodion y Byd Seibr – Abertawe

Dewch draw i'n 2il digwyddiad brecwast 'Hanfodion y Byd Seibr’ mewn cydweithrediad â Thomas Carroll a Santander. Ymunwch â ni yn y digwyddiad hwn sy'n rhad ac am ddim a mwynhewch eich brecwast wrth i ni drafod sut y gall trosedd seibr a thorri rheolau data greu risgiau heriol i gyflogwyr.

Dysgwch am rai awgrymiadau hanfodol am sut i adnabod ac atal trosedd seibr er mwyn amddiffyn eich busnes.

Siaradwyr yn y Seminarau: 

Emma Buckley – Swyddog Cyfrif Yswiriant Data a Digidol, Thomas Carroll

Damon Rands - Arbenigwyr Diogelwch Seiber WOLFBERRY

 

E-bostiwch Emily.wood@bancdatblygu.cymru i gadw eich lle (rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol os gwelwch yn dda).  

Pwy sy'n dod

Leanna Davies
Rheolwr Datblygu Portffolio