Meddwl prynu neu werthu busnes?

Gall prynu neu werthu busnes fod yn gymhleth ac felly mae’n hanfodol cynllunio ymlaen llaw.

Ymunwch â ni, perchnogion busnes eraill a thimau rheoli uchelgeisiol ar gyfer trafodaeth brynhawn ryngweithiol gyda’n harbenigwyr ar gynllunio prynu. Caiff y digwyddiad ei lywyddu gan ein Rheolwr Rhanbarthol yng Ngogledd Cymru, Rhodri Evans.

Mae ein panel yn cynnwys:

  • Gavin Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr gyda Burntwood Associates – prif siaradwr
  • Brian McCann, Partner yn MC Vanguard Corporate Finance
  • David Malone, Partner yn y cwmni cyfreithiol O’Connors LLP
  • Aidan Kearney, Seicolegydd a Mentor yn Carter Corson

 

Rhaid cyfyngu ar y niferoedd, felly trefnwch eich lle trwy gysylltu gydag Emily Wood: emily.wood@developmentbank.wales.

Pwy sy'n dod

Rhodri Evans
Dirprwy Reolwr y Gronfa, Buddsoddiadau Newydd