Micro fenthyciadau hyd at £50,000

Benthyciadau wedi'u teilwra i anghenion busnesau bach yng Nghymru 

  • Timau lleol gydag ymagwedd wyneb yn wyneb
  • Cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a busnesau sefydledig
  • Cefnogaeth barhaus ymroddedig

 

 Gwnewch gais nawr