Mynd am Dwf

Bydd Gaynor Morris, y gweithredwr buddsoddi micro-fenthyciadau, yn cynnal cymorthfeydd busnes galw heibio un-i-un yn rhad ac am ddim yn 'Mynd am Dwf' - digwyddiad i helpu busnesau bwyd a diod lleol i ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Yn cael ei gynnal gan Ganolfan Bwyd Cymru, bydd y digwyddiad yn cael ei agor gan Rachel Rowlands, sylfaenydd Rachel's Organic, a fydd yn rhannu ei phrofiad o dyfu busnes bwyd. Bydd Llywodraeth Cymru yno i dynnu sylw at y data ymchwil diweddaraf o'r diwydiant i helpu busnesau i nodi meysydd twf posibl ar gyfer eu busnes.

Os hoffech chi fod yn bresennol, archebwch eich lle drwy gysylltu â Chanolfan Bwyd Cymru ar 01559 362230 neu gen@foodcentrewales.org.uk

Pwy sy'n dod

Gaynor Morris
Swyddog Buddsoddi