Agxio'n sicrhau £750,000 i gynyddu graddfa cynllun arloesol Tech-Amaeth a DA ledled y DU


Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Agxio

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Agxio.

Mae Agxio sy'n seiliedig yn Aberystwyth wedi cwblhau cylch buddsoddi ecwiti gwerth £750,000 i gefnogi datblygiad datrysiadau gwyddoniaeth data a deallusrwydd artiffisial (DA) datblygedig mewn technoleg-amaeth ac amaeth-fintech.

Daw'r buddsoddiad o £750,000 gan gymysgedd o fuddsoddwyr presennol a Banc Datblygu Cymru ynghyd â chyllid cyfatebol gan fuddsoddwyr proffesiynol newydd.

Fe'i sefydlwyd yn 2018, ac mae Agxio yn cymhwyso dysg peiriannau awtomataidd datblygedig i ddod â gwyddoniaeth a thechnoleg i'r amlwg yn y diwydiannau amaethyddol, gwyddorau bywyd a biotechnoleg. Wedi'i leoli ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, a Pharc Gwyddoniaeth Caergrawnt, mae'r cwmni eisoes yn ehangu ei dîm arobryn trwy recriwtio pum technolegydd, gwyddonwyr data ac ymchwilwyr ychwanegol yn Aberystwyth.

Mae Agxio wedi datblygu nifer o gynhyrchion sy'n integreiddio i mewn i un platfform. Mae'n galluogi ffermwyr, ymchwilwyr a llunwyr polisi i harneisio a rhannu data, modelau ac arfer gorau mewn modd diogel er mwyn darparu amaethyddiaeth gynaliadwy fanwl gywir yn ystod y tymor ar gyfer datrysiadau ffermio traddodiadol ac anhraddodiadol. Mae'r cymwysiadau'n cynnwys optimeiddio cynnyrch, rhwydweithiau synhwyrydd Rhyngrwyd o Bethau (RhoB) a monitro, mapio caeau, dethol cnydau, monitro iechyd da byw, treialon maes, monitro clefydau rhagfynegol, metrigau cynaliadwyedd, dadansoddeg drôn, a bio-olrhain.

Ac yntau'n ddata-agnostig, gall datrysiad dysgu peiriant awtomataidd DA Agxio, weithredu ar draws ystod o achosion defnydd ac fe’i datblygwyd i fod yn berthnasol i unrhyw fertigol diwydiant. Gall leihau amser datblygu o fisoedd a blynyddoedd i ddyddiau ac wythnosau, ac fe honnir ei fod yn “torri cwys cwbl newydd” ym maes dadansoddeg afiechydon a gwyddoniaeth data.

Dywedodd Prif Weithredwr  a chyd-sylfaenydd Agxio, Dr Stephen Christie "Rydym wrth ein bodd ein bod yn gweithio gyda Banc Datblygu Cymru sydd wastad wedi bod yn bartner strategol allweddol a ffefrir gennym ar gyfer y cwmni a'n cynlluniau ni yng Nghymru. Mae Cymru yn arwain y byd ym maes ffermio a thechnoleg. Ein nod yw pontio'r ddwy sgil hynny i greu arloesedd yn y gadwyn gyflenwi bwyd yn ddomestig ac yn rhyngwladol.”

Dywedodd Andrew Critchley, Swyddog Buddsoddi gyda’r Banc Datblygu: “Mae Agxio yn fusnes technoleg arloesol sydd ar flaen y gad yn y sector amaeth-dechnoleg. Mae'r cyfuniad o dechnoleg flaengar a thîm rheoli hynod brofiadol yn golygu bod gan y busnes ddyfodol cyffrous o'i flaen.

“Bydd buddsoddiad ecwiti'r Banc Datblygu o Gronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn rhoi’r potensial iddynt gynaeafu’r buddion enfawr y gall dysgu peiriannau a gwyddor data eu cynnig.”

Mae Agxio yn y broses o archwilio perthnasoedd sianel a menter ar y cyd â nifer o gwmnïau, ffermydd, academyddion a sefydliadau yng Nghymru. Mae gan y rhain y potensial i ryng-gysylltu canolfannau rhagoriaeth y DU ag academi Agxio ar gyfer trawsnewid digidol mewn ffermio.