Bionema yn codi £500,000 ar gyfer plaladdwyr organig


Philip Barnes
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
bionema

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Bionema Limited.

Mae Bionema Limited wedi cwblhau rownd gyntaf o £500,000 o fuddsoddiad ecwiti dan arweiniad buddsoddwr preifat tramor gyda chyd-fuddsoddiad gan y Banc Datblygu Cymru, Arloesi Abertawe, Prifysgol Abertawe a buddsoddwyr presennol.

Mae'r cwmni biotechnoleg sy'n seiliedig ym Mhrifysgol Abertawe yn arbenigo mewn datblygu a gwerthu bio-blaladdwyr yn y sector bwyd-amaeth. Bydd y buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu plaladdwyr organig a fydd yn lleihau'r plaladdwyr cemegol a ddefnyddir ar gyfer rheoli plâu cnydau.

Amcangyfrifir bod plâu cnydau yn achosi difrod sy’n werth mwy na $50 biliwn ar hyd a lled y byd yn flynyddol. Mae cynhyrchion bio-blaladdwyr yn darparu ffrwythau a llysiau heb olion gweddilliol arnynt drwy ladd plâu cnydau niweidiol mewn gwahanol systemau cnydau, yn enwedig lle mae plaladdwyr cemegol yn cael eu defnyddio mewn arferion ffermio presennol. Mae ymchwil marchnad yn rhagweld y bydd y farchnad bioblaladdwyr yn werth mwy na $8.82 biliwn erbyn 2022.

Erbyn hyn fe fydd Bionema yn recriwtio tri aelod o staff newydd i ddatblygu a chofnodi ei gynhyrchion bio-blaladdwyr a fydd yn rheoli plâu pryfetach mawr mewn ffrwythau meddal gan gynnwys mefus. Y gobaith yw y bydd y cynhyrchion newydd yn cael eu lansio erbyn 2021.

Meddai Dr Minshad A Ansari, sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Bionema: "Rydym yn falch iawn fod Banc Datblygu Cymru, Arloesi Abertawe a'n buddsoddwr tramor yn cydnabod ein potensial a'r hyn rydym wedi ei gyflawni hyd yn hyn wrth i ni fanteisio ar yrru diwydiant i leihau dibyniaeth ar blaladdwyr cemegol gyda datrysiadau diogel a chynaliadwy. Bydd eu harian cyllido yn ein galluogi i ddatblygu ymhellach ein cynhyrchion bioblaladdwyr a manteisio ar y sector organig sy'n cynyddu.

Mae gan Mrs 'Shahnan Chowdhury, y buddsoddwr tramor, brofiad helaeth o werthu a marchnata yn Asia. Dywedodd: "Rydym wrth ein bodd gyda bwyd organig ac rydym yn credu'n gryf yn y potensial i frwydro yn erbyn plâu cnydau gyda chynhyrchion naturiol. Felly, rydym yn falch iawn ac yn gyffrous i gefnogi Bionema gyda'u cynlluniau ar gyfer y dyfodol,"

Dr Gerry Ronan yw Rheolwr Gyfarwyddwr Arloesi Abertawe ac mae'n arwain y rhaglen AgorIP. Dywedodd: "Mae Bionema wedi datblygu datrysiad naturiol sydd â'r potensial i fynd i'r afael â phlâu cnydau mawr. Dyma ddyfodol diwydiant diogelu cnydau gan fod pŵer micro-organebau naturiol yn araf yn dod yn realiti ac mae'n llenwi'r bwlch lle mae plaladdwyr cemegol wedi cael eu gwahardd."

Dywedodd Phil Barnes, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru, y byddai'r buddsoddiad yn caniatáu i Bionema ddatblygu eu cynhyrchion a manteisio ar ofynion cynyddol bwyd organig: "Gan weithio gyda Phrifysgol Abertawe ac Arloesi Abertawe, rydym wedi datblygu pecyn buddsoddi ar gyfer Bionema a fydd cefnogi ymchwil, datblygu a masnacheiddio cynhyrchion bioblaladdwyr ar gyfer y sectorau garddwriaeth, cywair, tirlun a choedwigaeth. Gyda thros 30 mlynedd o brofiad, dymunwn bob llwyddiant i Doctor Ansari a'i dîm."

Rachel Hillier o Capital Law oedd yn cynghori ar y fargen hon. Ychwanegodd hithau: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cynorthwyo Bionema gyda'r buddsoddiad cychwynnol hwn a fydd yn caniatáu i'r cwmni gwrdd â'r galw cynyddol yn y farchnad am blaladdwyr gwyrdd."