Bywyd gyda Banc Datblygu Cymru: Zoë Reich


Wedi ei gyhoeddi:

Does dim chwe mis wedi mynd heibio eto ers i mi ymuno â Banc Datblygu Cymru ond gallaf ddweud yn gadarn mai fy nghyfnod yma yw uchafbwynt fy ngyrfa hyd yn hyn.

Treuliais fy dyddiau cynnar fy ngyrfa gyda KPMG, mewn rheolaeth ariannol cyn i mi symud i Arloesedd Prifysgol Rhydychen lle'r oeddwn yn gweithio ar fasnacheiddio ymchwil. Roeddwn yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn technolegau newydd, cyfoethog mewn eiddo deallusol a allai elwa yn sgil cronfeydd profi cysyniad...

Heddiw, mae synergedd cryf rhwng fy rôl ym Mhrifysgol Rhydychen a gweithio yn y banc datblygu newydd. Mae hyn yn wir oherwydd ein gwaith ni yw adnabod busnesau addawol yn y sector technoleg sydd angen cyllid i'w helpu i dyfu.

Yr hyn sy'n arbennig o bleserus ynglŷn â'r gwaith gyda Banc Datblygu Cymru yw'r rôl sydd gennym wrth weithio ochr yn ochr â chyllidwyr a sefydliadau cefnogi busnes eraill; mae cynifer y rhaglenni deor, cyflymu a chyngor mentora sydd ar gael ar gyfer entrepreneuriaid yng Nghymru yn wych...

Mae cymaint o gefnogaeth, cymaint o gyfle ac agwedd wirioneddol 'fe allwn wneud hyn' yma yng Nghymru. Mae ein dull gweithredu yn seiliedig ar gydweithredu ac ansawdd eithriadol, sy'n beth hynod o foddhaol wrth weithio fel rhan o system gymorth sefydledig.

Gan weithio ar hyd a lled Cymru, rwy'n rhan o dîm sy'n rhannu uchelgais enfawr i wneud gwahaniaeth. Gallwn gymryd risgiau wedi'i meintioli, gallwn gefnogi'r entrepreneuriaid yr ydym yn credu ynddynt ac rydym yn darparu'r cyllid yn y lleoedd ac ar yr adeg pan mae ei angen fwyaf. Rwyf hefyd yn cael byw mewn rhan hardd o'r byd sy'n cael ei adnabod yn gyflym iawn fel canolfan ar gyfer mentrau uwch-dechnoleg.

Swydd Wag

Swyddog Buddsoddi

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog buddsoddi a fydd yn seiliedig yn gogledd neu orllewin Cymru.