Cariad Hair yn tynnu sylw gyda benthyciad llwybr cyflym o £7,000


Emily Wood
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
cariad hair

Mae perchennog busnes o Gaerdydd wedi gallu ailwampio ei salon gwallt ac ehangu cyfleoedd rhentu cadeiriau ar gyfer steilwyr eraill diolch i micro fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae Cariad Hair yn eiddo i ac yn cael ei redeg gan yr unig fasnachwr Warren Richards sydd wedi bod yn torri, steilio a lliwio gwallt am y 15 mlynedd diwethaf.

Gyda chynlluniau i adnewyddu'r salon, gwnaeth Warren gais am fenthyciad cyfalaf gweithio llwybr cyflym o £7,000.

Mae benthyciadau llwybr cyflym ar gael i fusnesau sydd wedi bod yn masnachu am ddwy flynedd neu fwy, mae yna lai o waith papur ynghlwm iddo ac fe wneir penderfyniadau yn gyflymach, gyda rhai'n cael eu gwneud mewn 48 awr.

Y llynedd, cyflwynodd y Banc Datblygu sawl gwelliant i’w gwneud yn haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt, gan gynnig gwasanaeth cyflym, symlach sy’n caniatáu iddynt ddatgloi buddsoddiad mawr ei angen ar gyfer costau cychwynnol, i dalu am wariant cyfalaf a phrynu stoc, er enghraifft.

Gwnaeth Warren gais am fenthyciad llwybr cyflym trwy wefan ‘Banc Datblygu Cymru’.

Meddai: “Mae benthyciad llwybr cyflym gan Fanc Datblygu Cymru wedi fy ngalluogi i ailwampio fy salon yng Nghaerdydd a buddsoddi rhywfaint o arian yn fy mrand ac mewn marchnata. Roedd y broses mor gyflym a syml o'm cais cychwynnol i'r penderfyniad mewn dim ond dau ddiwrnod.

“Bydd adnewyddu’r salon nid yn unig yn helpu i ddenu mwy o steilwyr i weithio yma, ond hefyd yn tyfu ein sylfaen cwsmeriaid gobeithio gan ganiatáu inni i gyd barhau i wella a mireinio ein crefft. Rwyf mor falch o fy salon newydd ei adnewyddu na fyddai wedi bod yn bosibl heb fenthyciad gan y Banc Datblygu.”

Dywedodd Emily Wood, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Mae rhoi cyfle i berchnogion busnesau bach fel Warren i gael gafael ar gyllid yn hawdd ac yn effeithiol yn caniatáu iddynt addasu’n gyflym. Edrychaf ymlaen at weld Cariad Hair yn mynd o nerth i nerth gyda'n cefnogaeth ni.”

Mae Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru yn gronfa sy'n werth £16.2m, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Mae wedi'i dargedu at fusnesau bach, unig fasnachwyr a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.