Heulwen, traethau a busnes gwych


David Knight
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
The Hours cafe and bookshop

Mae gwyliau'r haf bron ar ein gwarthaf ac mae'n dymor prysur i nifer o fusnesau twristiaeth Cymru. Mae'r sector dwristiaeth yn cael effaith sylweddol ar economi Cymru ac mae'r sawl sy'n ymweld â Chymru yn gwario £5.1 biliwn y flwyddyn.

O siopau a chaffis i westai a chyrchfannau gwyliau hamdden, rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gwmnïau gwych yng Nghymru. Dyma ambell un o blith nifer rydym wedi eu cefnogi'n ddiweddar:

O siopau a chaffis i westai a chyrchfannau gwyliau hamdden, rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gwmnïau gwych yng Nghymru. Dyma ambell un o blith nifer rydym wedi eu cefnogi'n ddiweddar:

Caffi a siop lyfrau The Hours, Aberhonddu

Yn enillwyr gwobrau twristiaeth Aberhonddu, mae The Hours wedi ehangu eu caffi a’u siop lyfrau, diolch i fenthyciad bychan gennym ni. Mae'r cwmni wedi ymgymryd â’r safle drws nesaf - gan ddyblu maint y tirnod gwych hwn yn Aberhonddu yn llythrennol.

The Mount Rooms, y Barri

Mae The Mount Rooms yn paratoi ar gyfer ei haf cyntaf. Gwesty twt gwych yn y gyrchfan a wnaed yn enwog gan Gavin a Stacey.  Fe wnaethom helpu'r gwesty newydd i adnewyddu ei eiddo gyda buddsoddiad chwe ffigwr.

Carreg Adventure, Abertawe   Fe wnaethom gefnogi Ceri Butcher ac Eoghan Powell, sy’n ŵr a gwraig, gyda chostau cychwynnol Carreg Adventure. Fe wnaeth y pâr adnewyddu tirnod lleol Stouthall, ac maen nhw nawr yn cynnal gwersylloedd, grwpiau addysgol a digwyddiadau meithrin tîm corfforaethol - i gyd ar thema antur - yn ogystal â chynnal priodasau yn eu canolfan ar Benrhyn Gŵyr.

Rydym yn gallu helpu busnesau twristiaeth mewn nifer o ffyrdd, pa un ai o ran benthyca llif arian, neu arian ar gyfer adnewyddu ac ehangu. Gall ein timau buddsoddi deilwra cyllid o £1,000 hyd at £5 miliwn ar gyfer eich busnes twristiaeth.