A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

High Speed Transfers ar gyrch carbon niwtral yn dilyn benthyciad Banc Datblygu Cymru o £2.28M


Alun Thomas
Rheolwr Rhanbarthol, Buddsoddiadau Newydd
Wedi ei gyhoeddi:
hst ella diverse marine

Mae arbenigwyr trosglwyddo criw alltraeth High Speed Transfers, a leolir yn Gorseinon Abertawe, yn agosach at wireddu eu breuddwyd allyriadau sero ar ôl sicrhau benthyciad o £2.28 miliwn gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae'r cwmni'n berchen ar ac yn gweithredu llongau trosglwyddo criw (a adwaenir yn gryno yn aml fel CTVs), gan ddarparu cludiant a gwasanaethau i gwsmeriaid sy'n gweithredu ym maes adeiladu a gweithredu llwyfannau alltraeth. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys trosglwyddo criw, cludo cargo, ac ail-lenwi generaduron. Yn masnachu ers dechrau 2018, mae High Speed Transfers yn arbenigo mewn darparu gwasanaethau CTV i ffermydd gwynt Ewropeaidd.

Mae'r benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru yn cael ei ddefnyddio i ariannu adeiladu a phrynu pumed, CTV hybrid. Y  CTV newydd hwn - sef yr HST Ella sy'n cael ei adeiladu ar Ynys Wyth - fydd y CTV hybrid cyntaf gweithredol yn y DU.

Mae system gyriant hybrid y catamaran yn ymgorffori modur trydan gydag injan diesel, sy'n gyrru system propeller traw cyfnewidiol perfformiad uchel (PTC).

Dywedodd Tom Nevin, Prif Weithredwr High Speed Transfers: “Mae'r HST Ella yn ddyluniad chwyldroadol o long gan Chartwell Marine - dylunydd llongau yn Southampton. Mae hi'n cael ei hadeiladu yn y DU, ar Ynys Wyth, gan y tîm yn Diverse Marine. Mae system gyriant hybrid unigryw HST Ella yn caniatáu gweithredu gyda sero allyriadau, yn ddistaw, ar gyflymder isel mewn porthladdoedd, tra'n cynnal perfformiad hynod effeithiol ac effeithlon yn ystod gweithrediadau cludo a throsglwyddo.

“Diolch enfawr i bawb a fu’n rhan o’n helpu i gychwyn ar y daith tuag at gludo gyda sero o allyriadau, rydym wedi gweithio’n hynod o galed i gydosod strwythur rheoli ar-draeth gwych i gefnogi ein criwiau alltraeth penigamp sy’n perfformio 24/7 ar ein prosiectau parhaus. Diolch i Alun a'r tîm yn y Banc Datblygu a'n partneriaid a'n cyfranddalwyr am ddangos yr ymddiriedaeth ynom i arloesi yn y diwydiant gwych hwn."

Dywedodd Alun Thomas, Rheolwr Rhanbarthol Banc Datblygu Cymru: “Mae High speed Transfers yn fusnes llwyddiannus sy’n tyfu’n gyflym, yn cael ei redeg yn dda ac wedi’i leoli yn ne orllewin Cymru. Mae'n wych cefnogi'r busnes hwn, yn enwedig gyda llong mor arloesol. Bydd yr HST Ella yn lleihau allyriadau carbon yn sylweddol ac mae'n rhan o gynllun busnes sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd yn y dyfodol gan Tom a'r tîm yn High Speed Transfers. Mae'r buddsoddiad hwn hefyd yn cyd-fynd ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ymrwymiad rydyn ni'n ei gefnogi trwy fuddsoddiadau effaith fel yr un hwn."

Daeth cyllid ar gyfer y fargen o Gronfa Busnes Cymru, a ariannwyd yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.