Parlwr hufen iâ o Fôn, Red Boat yn hwylio tuag at dwf


Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
red boat ice cream parlour

Maen nhw wedi bod yn gweini gelato blasus i gymuned Ynys Môn am y 10 mlynedd diwethaf.

Ac yn awr bydd mwy a mwy o bobl leol ac ymwelwyr â Gogledd Cymru yn gallu mwynhau'r hyfrydwch o hufen iâ parlwr Red Boat gyda mwy o allfeydd manwerthu yn agor a hwb cynhyrchu newydd, diolch i fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae'r benthyciad o £292,000 wedi caniatáu i'r perchennog Tony Green lansio dwy siop newydd ym Mhlas Newydd a Llangefni, a fydd hefyd yn ffurfio safle gweithgynhyrchu newydd.

Mae Tony wedi bod yn berchen ar Barlwr Hufen Iâ Red Boat ers 10 mlynedd gyda'i wraig Lyn ac fe wnaethant ei sefydlu'n wreiddiol ym Miwmares, ar Ynys Môn ar ôl cael hyfforddiant helaeth yn y grefft o wneud hufen iâ ym Mhrifysgol byd-enwog Carpigiani yn yr Eidal.

Mae'r busnes yn gallu brolio blasau hyfryd ac unigryw, o flas tarten Bakewell, siocled tsili, a chyrens duon a gwirod i dwrci rhost tymhorol adeg y Nadolig ac mae Tony yn edrych ymlaen at gynnig hyd yn oed mwy o ddewisiadau i gwsmeriaid mewn mwy o allfeydd ledled y rhanbarth.

Dywedodd Tony, 64: “Dechreuais y busnes yn 2009 ar ôl astudio yn Bologna a chefais fy synnu gan angerdd a chreadigrwydd y cogyddion gelato. Mae'n anhygoel beth allwch chi ei wneud gyda dychymyg gwych a chynulleidfa werthfawrogol. Mae ein prif waith o gynhyrchu hufen iâ yn cael ei wneud yn y prif adeilad masnachu ym Miwmares ond achos bod ein byddin deyrngar o ddilynwyr wedi tyfu a thyfu, fe wnaethom gydnabod bod angen ehangu gyda mwy o allfeydd manwerthu a chanolbwynt cynhyrchu mwy."

Cyflwynwyd Tony i Scott Hughes, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru, a welodd y potensial i ehangu i hybu masnach a thwf yn y gymuned leol.

Yn ogystal â'r swyddi newydd a grëwyd eisoes o ganlyniad i'r cynlluniau, mae Tony hefyd yn anelu at ddod o hyd i ffynhonnell o gynnyrch yn lleol trwy weithio gyda'r cymunedau lleol y mae'n eu gwasanaethu.

“Mae’r cyllid wedi caniatáu i ni agor allfa fach ym Mhont Menai, Prestatyn ac un ar safle Plas Newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy’n amlwg yn beth cyffrous iawn. Bydd gennym hefyd y safle cynhyrchu newydd yn Llangefni, a fydd hefyd yn cynnig lle manwerthu ac oriel wylio fel y gall y cyhoedd weld yr hufen iâ yn cael ei gynhyrchu fel bod ymwelwyr yn cael profiad go iawn.

“Rydym wedi nodi ychydig mwy o safleoedd mewn mannau poblogaidd i dwristiaid yng Ngogledd Cymru ac rydym hefyd yn gweithio tuag at gael achrediad SALSA (Cymeradwyaeth Cyflenwyr Diogel a Lleol), a fyddai wedyn yn caniatáu i ni gael ein hystyried ar gyfer stoc mewn archfarchnadoedd mwy. Rydym hefyd yn gweithio tuag at gyflenwi ein gelato i fwytai.”

Meddai’r Scott, y Swyddog Buddsoddi: “Mae Tony yn teimlo’n angerddol am ei fusnes ac ynghylch cefnogi'r economi leol ac mae hynny'n cyd-fynd â'n hamcanion ni. Mae o wedi buddsoddi amser sylweddol gyda nifer o weithwyr proffesiynol i sicrhau bod ganddo'r cynllun iawn yn ei le i ddarparu cynnyrch cynaliadwy mewn marchnad sy'n newid yn barhaus tra'n creu a diogelu swyddi hefyd.

“Roedd hwn yn gyfle delfrydol i ni ddangos ein gallu i gefnogi busnes lleol a oedd ag angen y tu allan i'r gofynion bancio traddodiadol ond sy’n meddu ar dîm â'r gallu a'r gefnogaeth i gyflawni.”

Daeth yr arian o Gronfa Busnes Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (yr ERDF), trwy Lywodraeth Cymru. Fe’i crëwyd yn benodol i gefnogi busnes gyda llai na 250 o weithwyr wedi’u lleoli yng Nghymru a’r rheini sy’n barod i symud yma.