Pinpoint yn diogelu buddsoddiad newydd i ddatblygu’r cynnyrch ImpactAir

Sarah-Smith
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Pinpoint.

Mae’n bleser gan Pinpoint Scientific, dylunydd cynnyrch arbenigol a gweithgynhyrchydd atebion monitro amgylcheddol i’r diwydiant fferyllol a diwydiannau cysylltiedig, gyhoeddi ei fod wedi sicrhau buddsoddiad pellach ar gyfer y busnes i gynorthwyo’r broses o ddatblygu ei amrywiaeth o ddatrysiadau monitro amgylcheddol ImpactAir®.

Mae Cherwell Laboratories a Banc Datblygu Cymru ill dau wedi buddsoddi yn Pinpoint gan gymryd cyfran fechan o’r busnes.  Mae’r buddsoddiad nid yn unig yn diogelu swyddi yn ne Cymru, sef un o brif amcanion y Banc Datblygu, ond mae hefyd yn galluogi’r busnes i gyflwyno cynnyrch newydd a chyffrous i’r farchnad gydag ImpactAir.  Mae Cherwell eisoes yn dosbarthu cynnyrch ImpactAir yn y DU ac mae Andy Whittard, sef Rheolwr Gyfarwyddwr Cherwell, hefyd yn aelod o fwrdd Pinpoint gan gynorthwyo â’r strategaeth a’r cynllun busnes.

Meddai Gethin Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Pinpoint a dylunydd y cynnyrch ImpactAir: “Mae’n gyfnod cyffrous i Pinpoint.  Rydym wedi bod yn gweithio ar syniadau arloesol iawn er mwyn datblygu cenhedlaeth newydd o fonitorau aer microbaidd sy’n bodloni’r rheoliadau Fferyllol newydd. Daw’r buddsoddiad hwn ar adeg berffaith i Pinpoint ac mae’n ein galluogi i greu amrywiaeth o gynnyrch sy’n torri tir newydd ar gyfer y farchnad hon”

Ychwanegodd Andy Whittard: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymuno â Gethin a’r tîm yn Pinpoint a chynorthwyo i greu ystod gyffrous o gynnyrch ar gyfer monitro amgylcheddol yn y diwydiant fferylliaeth. Mae’n bosibl y bydd y diwygiad i Atodiad 1 yn newid y ddynameg ar gyfer monitro amgylcheddol o fewn mannau gradd A a chredaf fod Pinpoint mewn sefyllfa dda i ddiwallu’r angen hwnnw gyda’i ddyfeisiau monitro arloesol a hynod effeithiol”

Meddai Sarah Smith, Swyddog Buddsoddi gyda thîm Buddsoddi mewn Mentrau Technoleg Banc Datblygu Cymru: “Mae ein Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn darparu’r cyllid y mae busnesau megis Pinpoint ei angen i ddatblygu ei gynnyrch ymhellach. Gyda Cherwell Laboratories, byddwn yn gweithio gyda’r tîm i gefnogi ei dwf yn y sector arbenigol hwn fel darparwr aer o ansawdd parhaus ar gyfer ystafelloedd glân gwyddorau bywyd. Mae’n gyfnod cyffrous i’r tîm wrth iddo geisio manteisio i’r eithaf ar ei gwsmeriaid presennol a maint y busnes.   Pob dymuniad da.”

Bydd cynnyrch samplu aer microbaidd ImpactAir yn cael ei ymestyn cyn bo hir gan gyflwyno Llwyfan Monitro newydd ImpactAir® ISO-90.  Cynlluniwyd ImpactAir i fonitro mannau gradd uchel yn barhaus, ac mae’n aml yn hanfodol samplu gronynnau hyfyw.  System fodwlar yw ImpactAir ISO a gynlluniwyd i’w hintegreiddio mewn ynysyddion neu RABS, gan ddefnyddio rheolydd allanol a symudwr aer sydd wedi’i leoli’n lleol neu o bell.  Gellir ei osod bron ar unrhyw ffurf gan ddefnyddio cysylltiadau safonol neu rai a wnaed yn arbennig. Ceir siambr yn y Pen Monitro ISO-90 ar gyfer platiau agar 90mm a hollt effeithiol iawn i samplu agar.  Mae gwerth a gallu D50 i samplu am gyfnodau hir yn golygu bod ISO-90 yn ddelfrydol er mwyn monitro’n barhaus yn unol â’r diwygiad i Atodiad 1.

I gael rhagor o wybodaeth am Pinpoint Scientific, ewch i www.pinpointscientific.com