Ydych chi'n berchen ar fusnes yng Nghymru neu a ydych chi'n ystyried sefydlu un?


Tara Lee-Fox
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:

Yma ym Manc Datblygu Cymru, rydym yn helpu busnesau i ddechrau a thyfu trwy ddarparu benthyciadau hyblyg sy'n gyflym ac yn hawdd cael mynediad atynt.

Mae benthyciadau o £1,000 i £100,000 ar gael. Mewn gwirionedd, os ydych chi'n fusnes sefydledig sy'n chwilio am fenthyciad o hyd at £10,000, gallwn ni wneud penderfyniad i chi mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.

Yna gallwch ddefnyddio ein benthyciadau i brynu stoc, offer, cyfarpar neu adeiladau newydd. Gellir defnyddio benthyciad hefyd i gefnogi llif arian neu i'ch helpu i brynu busnes newydd.

Gallwch ddarganfod beth sydd ar gael trwy fynychu un o'n digwyddiadau sydd i ddod. Gan weithio gyda phob un o'r 22 awdurdod lleol, rydym yn cyflwyno cyfres o gymorthfeydd galw heibio am ddim ar hyd a lled Cymru a byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno.

Rydym yn awyddus i siarad â chynifer o berchnogion a rheolwyr busnes lleol â phosibl felly dewch draw da chi. Mae apwyntiadau hanner awr ar gael ac nid oes unrhyw dâl yn ddyledus amdanynt. Pa ffordd well o ddarganfod sut y gallwn ni helpu eich busnes chi i ffynnu!