All elements A-Z

Intro Style. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed ornare nisl. Nunc euismod enim eu placerat mattis.

Accordion title

Accordion content 1

Accordion content 2

Accordion content 3

Hidlwyr Manwl

Gwiriwr cymhwysedd

Allwn ni eich helpu chi?

Mae Banc Datblygu Cymru yma i helpu busnesau yng Nghymru i gael y cyllid sydd ei angen arnynt. Gwiriwch i weld a yw'ch busnes chi yn gymwys i wneud cais.

Ar hyn o bryd, mae JavaScript wedi'i analluogi gennych. Cliciwch "Dechreuwch" isod i sgrolio'n awtomatig i'r cam cyntaf. Cliciwch yr atebion perthnasol i'r cwestiynau i sgrolio'n awtomatig i'r cam nesaf ar ôl hynny. Gwasgwch "yn ôl" yn eich porwr ar unrhyw adeg i ddychwelyd i'r cam blaenorol.

Dechrau

Dim ond busnesau yng Nghymru y byddwn yn eu cefnogi gyda buddsoddiadau a benthyciadau ecwiti. Ydych chi'n chwilio am grant?

Bydd angen i chi siarad â Busnes Cymru. I ddarganfod mwy o wybodaeth am grantiau, ewch i'w gwefan businesswales.gov.wales

A yw eich busnes yn seiliedig yng Nghymru?

Ydych chi'n fodlon ail-leoli?

Mae'n ddrwg gennym, dim ond busnesau yng Nghymru y gallwn eu cefnogi.

Os ydych chi'n fusnes yng Ngogledd Lloegr efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cyllid gan FW Captial. Darganfyddwch fwy.

A yw eich busnes yn gweithredu yn y sectorau canlynol?

Gamblo, Tybaco, Cynhyrchu Arfau a Bwledi neu unrhyw sectorau sy'n achosi effaith amgylcheddol neu sy'n foesegol neu'n foesol ddadleuol.

Mae'n ddrwg gennym, ni allwn gefnogi'r sectorau hyn.

A yw eich busnes yn fusnes bach a chanolig?

Dim problem gallwn gefnogi busnesau nad ydynt yn fusnesau bach a chanolig (busnesau cyf-canolig) gyda chyllid o £25,000 - £5 miliwn.
Gwnewch gais nawr neu cysylltwch â ni.

Ydych chi'n gwmni newydd, cyfnod cynnar neu sefydledig sy'n bwriadu datblygu a manteisio ar dechnoleg?

Gallwn gefnogi eich busnes gyda benthyciadau neu fuddsoddiad ecwiti o £50,000 i £2 miliwn
Gwnewch gais nawr neu darganfyddwch fwy.

A ydych chi'n ddatblygwr eiddo sy'n edrych ar ariannu prosiect yng Nghymru?

Gallwn eich cefnogi gyda benthyciadau hyd at £4 miliwn.
Gwnewch gais nawr neu darganfyddwch fwy.

Faint ydych chi ei angen?

Parhau Ddim yn gwybod

Mae'n swnio fel petae chi'n gymwys!
Y cam nesaf nawr yw dechrau ar eich cais.

Mae'n swnio fel petae chi'n gymwys!
Y cam nesaf nawr yw dechrau ar eich cais.

Dim problem. Os wnewch chi gysylltu â ni fe allwn drafod eich anghenion ymhellach.

Image rotator title

tab content 1

tab content 2

tab content 3

tab content 4

Latest news and events title

Map of Cardiff
Map of Llanelli
Map of Newtown
Map of Wrexham

This is markup

Heading style 1

Heading style 2

Heading Style 3

Heading style 4

Heading style 5
Heading style 6
Formatted text

 

Intro style Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed ornare nisl. Nunc euismod enim eu placerat mattis. Nulla facilisi. Phasellus eget augue blandit, luctus sapien sit amet, pulvinar erat. Nunc in interdum sem, vitae auctor massa. Mauris non condimentum mauris

"Quote is here and it's great"

 - Author style

Bold

italic

Underline

Strikethrough

Superscript

SubScript

Left align

Center align

right align

Hyperlink

ButtonStyle

 • Unordered list item 1
 • Unordered list item 2
 • Unordered list item 3
 • Unordered list item 4

 

 • Unordered list item 1 tick style
 • Unordered list item 2 tick style
 • Unordered list item 3 tick style
 • Unordered list item 4 tick style
 1. Ordered list item 1
 2. Ordered list item 2
 3. Ordered list item 3
 4. Ordered list item 4
Caption
Heading 1 Heading 2
Element 1 Element 2
Element 3 Element 4

 

 

 

 

 

Linebreak


alt
Image caption

 

 

Hidlo yn ôl
Filter by
Filter by
Hidlwyr Manwl
alex leigh

Alex Leigh

Tîm mentrau tech

Mae Alex yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Alun Lister

Alun Lister

Datblygu busnes

Mae Alun yn rheoli'r ymholiadau a ddaw i mewn ynghylch cyllid busnes.

Alun Thomas

Alun Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Alun yw’r rheolwr rhanbarthol buddsoddiadau newydd ar gyfer Gorllewin Cymru.

alwyn thomas

Alwyn Thomas

Tîm datblygu eiddo

Mae Alwyn yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru.

Amy Carpenter

Amy Carpenter

Tîm portffolio ecwiti

Mae Amy yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm datblygu portffolio.

Anna Bowen

Anna Bowen

Tîm micro fenthyciadau

Mae Anna yn swyddog buddsoddi yn ein tîm micro-fenthyciadau. Mae hi'n gweithio ar draws Gogledd Cymru.

Ashley Jones

Ashley Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ashley yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Bethan Cousins

Bethan Cousins

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Bethan yn ddirprwy rheolwr cronfa yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Beverley Downes

Beverley Downes

Tîm rheoli

Mae Beverley yn arwain ein timau TGCh, gwasanaethau a marchnata yma ym Manc Datblygu Cymru.

Carl Griffiths

Carl Griffiths

Tîm mentrau tech

Mae Carl yn rheoli Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Carol Bell

Carol Bell

Bwrdd cyfarwyddwyr

Dechreuodd Carol ei gyrfa yn y diwydiant olew a nwy cyn symud i faes bancio.  

Carol Hall

Carol Hall

Angylion Buddsoddi Cymru

Carol yw ein rheolwr rhanbarthol ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru yn ne ddwyrain Cymru.

Caroline Devereux

Caroline Devereux

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Caroline yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm Angylion Buddsoddi Cymru ni.

Cenydd-Rowlands

Cenydd Rowlands

Tîm datblygu eiddo

Mae Cenydd yn rheoli ein cronfa a'n tîm eiddo.

chris dhenin

Chris Dhenin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Chris Griffiths

Chris Griffiths

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn rheoli'r tîm buddsoddiadau newydd.

Chris Hayward

Chris Hayward

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Claire Sedgwick

Claire Sedgwick

Tîm datblygu eiddo

A hithau wedi'i lleoli yn Llanelwy, mae Claire yn gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar hyd a lled Gogledd a Chanolbarth Cymru.

clare sullivan

Clare Sullivan

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Clare yn swyddog buddsoddi yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Colin Lucas

Colin Lucas

Angylion Buddsoddi Cymru

Colin yw ein rheolwr buddsoddi rhanbarthol ar ‘Angylion Buddsoddi Cymru’ yn ne Cymru.

Dave Perez

Dave Perez

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Dave yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

David Knight

David Knight

Tîm micro fenthyciadau

Mae David yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm Micro Fenthyciadau.

David Roberts

David Roberts

Tîm portffolio benthyciadau

Mae David yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

David Staziker

David Staziker

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae David yn arwain timau cyllid a gweinyddiaeth fewnol Banc Datblygu Cymru.

diane

Diane White

Tîm datblygu eiddo

Mae Diane yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm eiddo ymroddedig.

Donna Strohmeyer

Donna Strohmeyer

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Donna yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Duncan Gray

Duncan Gray

Tîm mentrau tech

Duncan is a deputy fund manager in our technology venture investments team.

elise coalter

Elise Coalter

Tîm datblygu eiddo

Mae Elise yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

Emily Jones

Emily Jones

Tîm mentrau tech

Mae Emily yn cynnig cymorth gweinyddol a gweithredol i'n swyddogion buddsoddi technoleg.

Emily Wood

Emily Wood

Tîm micro fenthyciadau

Mae Emily yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn ein tîm micro-fenthyciadau.

Emma Phillips

Emma Phillips

Angylion Buddsoddi Cymru

Emma yw rheolwr gweithrediadau Angylion Buddsoddi Cymru.

Gareth Bullock

Gareth Bullock

Bwrdd cyfarwyddwyr

Yn ogystal â bod yn Gadeirydd Bwrdd Datblygu Banc Cymru, mae gan Gareth nifer o swyddogaethau cyfarwyddo anweithredol neu rolau cynghorol uwch ar hyn o bryd.

Gaynor Morris

Gaynor Morris

Tîm micro fenthyciadau

Dechreuais fy ngyrfa fel hyfforddai rheoli gyda Barclays ac mae gennyf dros 22 mlynedd o brofiad mewn cyllid busnes.

giles thorley

Giles Thorley

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae gan Giles dros 20 mlynedd o brofiad ar lefel uwch reolaethol ac ecwiti preifat. Mae hefyd yn angel busnes ac yn aelod o Gyngor Bar Cymru a Lloegr.

guy bates

Guy Bates

Tîm rheoli

Guy yw ein cyfarwyddwr portffolio, mae'n gweithio gyda rheolwyr portffolio i lunio ein strategaeth fuddsoddi ddilynol.

Heather Abrahams

Heather Abrahams

Tîm micro fenthyciadau

Mae Heather yn weithredwr buddsoddi sy'n arbenigo mewn benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 yn y Gogledd.

Huw Morgan

Huw Morgan

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Huw yn fanciwr cymwysedig trwy gyfrwng yr FCIB ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector bancio.

Iraj Amiri

Iraj Amiri

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Iraj Amiri yn arloeswr yn y maes llywodraethu a sicrwydd.

Janet McDonald

Janet McDonald

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Janet yn cynnig cymorth gweinyddol a gweithredol i'n swyddogion portffolio.

Jo Thomas

Jo Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Jo yn swyddog buddsoddi sy'n gweithio ar draws De Cymru.

John Mihell

John Mihell

Tîm portffolio ecwiti

Mae John yn rheoli'r tîm datblygu portffolio.

Judi Oates

Judi Oates

Tîm rheoli

Judi yw ysgrifennydd cwmni a swyddog cydymffurfiaeth grŵp Banc Datblygu Cymru.

Karl Jones

Karl Jones

Tîm datblygu eiddo

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, mae Karl yn gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar hyd a lled De Cymru.

Kelly Jones

Kelly Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Kelly yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Laura James-Mowbray

Laura James-Mowbray

Angylion Buddsoddi Cymru

Laura yw ein rheolwr buddsoddi rhanbarthol ar ‘Angylion Buddsoddi Cymru’ yn gogledd Cymru.

Leanna Davies

Leanna Davies

Tîm portffolio ecwiti

Mae Leanna yn rheolwr datblygu portffolio yn y tîm datblygu portffolio.

Margaret Llewellyn OBE

Margaret Llewellyn

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Margaret yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth.

Mark Morgan

Mark Morgan

Tîm datblygu eiddo

Mae Mark yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru. Mae'n cwmpasu gogledd a gorllewin Cymru.

matthew wilde

Matthew Wilde

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Matthew yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Mike Owen

Mike Owen

Tîm rheoli

Mike yw ein cyfarwyddwr buddsoddi grŵp, sy'n rheoli tîm sy'n ymdrin â thros £1 biliwn mewn arian cyllido.

Natalie Hughes

Natalie Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Natalie yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm buddsoddi newydd.

Natalie Phillips

Natalie Woods

Tîm datblygu eiddo

Mae Natalie yn cynnig cefnogaeth weinyddol i'n swyddogion datblygu eiddo. 

Navid Falatoori

Navid Falatoori

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Navid yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Natalie Phillips

Neil Maguiness

Tîm rheoli

Neil yw ein cyfarwyddwr risg, cydymffurfiaeth a chyfreithiol.

Nick Stork

Nick Stork

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Nick yn ddirprwy rheolwr cronfa yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Nicola Crocker

Nicola Crocker

Tîm datblygu eiddo

Mae Nicola yn uwch swyddog datblygu eiddo yn ein tîm eiddo ymroddedig.

Nicola Edwards

Nicola Edwards

Tîm micro fenthyciadau

Nicola yw rheolwr y gronfa ar gyfer y tîm micro-fenthyciadau.

Nicola Griffiths

Nicola Griffiths

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nicola yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Paul Lee

Paul Lee

Tîm mentrau tech

Mae Paul yn arwain tîm o weithredwyr buddsoddi sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi mewn cwmnïau sy'n gyfoethog mewn eiddo deallusol.

Phil Barnes

Philip Barnes

Tîm mentrau tech

Mae Philip yn swyddog buddsoddi yn ein tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Rachel Miles

Rachel Miles

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rachel yn rheoli ein portffolio benthyciadau ar hyd a lled Cymru.

Becki BD

Rebecca Rowden

Datblygu busnes

Mae Rebecca yn rheoli tîm datblygu a dadansoddi busnes

Rhian Elston

Rhian Elston

Tîm rheoli

Rhian yw un o'n cyfarwyddwyr buddsoddi, sy'n rheoli ein timau technoleg, micro-fenthyciadau a phortffolio ecwiti.

rhian jones

Rhian Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rhian yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Rhiannon Brewer

Rhiannon Brewer

Tîm micro fenthyciadau

Mae Rhiannon yn Uwch Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Rhodri Evans

Rhodri Evans

Tîm buddsoddiadau newydd

Rhodri yw ein dirprwy reolwr y gronfa yng Ngogledd Cymru.

Richard Easton

Richard Easton

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Richard yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Rhodri Evans

Richard Thompson

Tîm mentrau tech

Mae Richard yn arbenigo mewn buddsoddiadau ecwiti ar gyfer cwmnïau sy'n gyfoethog mewn technoleg.

Rob Hunter

Rob Hunter

Tîm rheoli

Rob yw ein cyfarwyddwr strategaeth, sy'n arwain ar godi arian yn y dyfodol a chynllunio strategol.

roger jeynes

Roger Jeynes

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Roger Jeynes yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Ruby Harcombe

Ruby Harcombe

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ruby yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sam Macalister-Smith

Sam Macalister-Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Sam yn swyddog portffolio sy'n gweithio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Sarah Ryan

Sarah Ryan

Tîm micro fenthyciadau

Mae Sarah yn darparu cymorth gweinyddol i'r tîm micro-fenthyciadau.

Sarah Smith

Sarah Smith

Tîm mentrau tech

Mae Sarah yn swyddog buddsoddi sy'n arbenigo mewn buddsoddiadau sbarduno ar gyfer cwmnïau technoleg.

scott hughes

Scott Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Scott yn swyddog buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Steve Elias

Stephen Elias

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Steve yn uwch swyddog portffolio sy'n gweithio ar draws De Cymru.  

Steve Galvin

Stephen Galvin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Steve yn Uwch Swyddog Buddsoddi yn ein tîm Buddsoddiadau Newydd. Mae'n arbenigo mewn cytundebau olyniaeth.

Steve Holt

Steve Holt

Angylion Buddsoddi Cymru

Steve yw ein cyfarwyddwr ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.

Steve Smith

Steve Smith

Tîm mentrau tech

Mae Steve yn rheoli tîm o swyddogion buddsoddi technoleg ymroddedig a gweithredwyr portffolio.

Stewart Williams

Stewart Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Stewart yn swyddog portffolio yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru.

Tara Lee-Fox

Tara Lee-Fox

Tîm micro fenthyciadau

Mae Tara yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

 

Zoë Reich

Zoë Reich

Tîm mentrau tech

Mae Zoë yn buddsoddi mewn cwmnïau twf cynnar sy'n gyfoethog mewn technoleg yma yng Nghymru.

Process steps title light

pc icon

Step 1 title

Step 1 text

press icon

Step 2 title

Step 2 text

tick icon

Step 3 title

Step 3 text

wallet icon

Step 4 title

Step 4 text

Process steps title dark

pc icon

Step 1 title

Step 1 text

press icon

Step 2 title

Step 2 text

tick icon

Step 3 title

Step 3 text

wallet icon

Step 4 title

Step 4 text

$X

Secondary

Text here

%4

Secondary

Text here

$2

Secondary

Text here

Text!

Secondary

Text here

Total loaned and invested Title

 • KEY FACT 1
 • KEY FACT 2
 • KEY FACT 3
 • KEY FACT 4

Vertical Tabs title

tab text content 1

tab text content 2

tab text content 3

tab text content 4

tab text content 1

tab text content 2

tab text content 3

tab text content 4