Pweru Ffyniant Rhanbarthol: Bancio ar y Stryd Fawr

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar fyd manwerthu gyda Chris Davies sy’n gyn Brif Weithredwr gyda chwmniau adnabyddus fel Disney a Staples. Bydd arddull rheoli a thechnolegau datblygu busnes unigryw Chris yn cyseinio â llawer yn y gynulleidfa, felly hefyd yr heriau amlwg sydd o'n blaenau gyda Brexit, allforio a ffyniant cymunedau rhanbarthol.

Bydd Banc Datblygu Cymru yn rhoi cyflwyniadau ar gymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru a'r rhyngweithio sy'n digwydd gyda'r byd bancio masnachol.

Siaradwyr

  • Chris Davies Llysgennad ar gyfer yr NSPCC a chyn Brif Weithredwr Disney a Staples
  • Neil Maguinness, Cyfarwyddwr Banc Datblygu Cymru 

 

I gadw eich lle cysylltwch os gwelwch yn dda gyda kate.edwards@wrexhambusinessprofessionals.com 

Pwy sy'n dod

Neil Maguinness
Cyfarwyddwr, Risg, Cydymffurfiaeth a Chyfreithiol