Sioe Adeiladu Cymru

Mae ein tîm eiddo yn arddangos yn Sioe Adeiladu Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 10 Ebrill.

Bydd y sioe yn dod â chyflenwyr a masnachwyr at ei gilydd am ddiwrnod o ddysgu a rhwydweithio. Bydd yn gyfle gwych i weld cynhyrchion a gwasanaethau newydd, arloesol, siarad gydag arbenigwyr yn y diwydiant, a chael cyngor a chymorth i helpu'ch busnes i dyfu.

Bydd aelodau o'n tîm eiddo wrth law i drafod y benthyciadau preswyl, defnydd cymysg ac eiddo masnachol tymor byr sydd ar gael i ddatblygwyr bach a chanolig yng Nghymru. Mae'r benthyciadau wedi'u teilwra hyn yn amrywio o £150,000 - £5 miliwn, gan roi'r cymorth ariannol sydd ei angen ar ddatblygwyr i symud eu prosiectau ymlaen.

Cofrestrwch ar gyfer eich tocyn am ddim yn fan hyn.  

Pwy sy'n dod

diane
Swyddog Datblygu Eiddo
elise coalter
Swyddog Datblygu Eiddo
Karl Jones
Swyddog Datblygu Eiddo
Nicola Crocker
Uwch Swyddog Gweithredol Datblygu Eiddo