Sioeau Busnes Cymru: Abertawe 2017

Mae Cyllid Cymru yn arddangos yn Sioeau Busnesau Cymru - Abertawe ar 26 Hydref.

Sioeau Busnes Cymru yw'r arddangosfa busnes i fusnes (B2B) mwyaf yng Nghymru ac mae'n rhychwantu ar draws De Ddwyrain i Orllewin Cymru ac maent yn denu rhwydwaith eang o gynrychiolwyr o bob rhan o'r DU ac yn cynnwys brecwast rhwydweithio a seminarau.

Mae'r sioeau yn dathlu eu 8fed flwyddyn yn 2017 sy'n golygu mai hon yw'r arddangosfa busnes annibynnol sydd wedi ei sefydlu hiraf yng Nghymru. Mae'r sioeau yn rhad ac am ddim i'w mynychu, ac mae pecynnau arddangos sy'n addas ar gyfer pob busnes.

Dewch draw i gwrdd â David Knight o'n tîm micro fenthyciadau n sioe Abertawe a chewch wybod beth all cyfleoedd cyllido Cyllid Cymru ei gynnig i'ch busnes chi!

Pwy sy'n dod

David Knight
Swyddog Buddsoddi