Am

Mae Dirnad Economi Cymru yn coladu ac yn dadansoddi data i greu mewnwelediad annibynnol, cadarn a dibynadwy i helpu i gael gwell dealltwriaeth o, a gwella economi Cymru.

Trwy ein hadroddiadau chwarterol, blynyddol a phwrpasol ein nod yw:

  • Olrhain y cyflenwad am, a’r galw am gyllid ledled Cymru
  • Gwella’r ddealltwriaeth o BBaCh a’u rôl o fewn economi Cymru
  • Creu ffyrdd arloesol o fesur, dehongli ac olrhain data BBaCh
  • Nodi a mynd i'r afael â bylchau mewn data cyllid BBaChau Cymru
  • Gwella’r ddealltwriaeth o effaith economaidd ehangach Banc Datblygu Cymru