Llywodraethu

Darganfyddwch fwy am ein strwythur corfforaethol, ein strategaeth a'n hymrwymiadau busnes cyfrifol.

Gweinidogion Cymru
Banc Datblygu Cymru BBB

(Entity a Gofrestrwyd)

100%

Rhif cofrestru: 4055414

BDC Daliadau Cyf 100%

Rhif cofrestru: 10965662

Cymorth i Brynu - Cymru Cyf**

Rhif cofrestru: 8708403

100%
BDC Buddsoddiadau (2) Cyf

Rhif cofrestru: 4811750

100%
BDC Buddsoddiadau (3) Cyf

Rhif cofrestru: 5210122

100%
BDC Buddsoddiadau (4) Cyf

Rhif cofrestru: 5433301

100%
BDC Buddsoddiadau (5) Cyf

Rhif cofrestru: 6350427

100%
BDC Buddsoddiadau (6) Cyf

Rhif cofrestru: 6763979

100%
BDC Buddsoddiadau (8) Cyf

Rhif cofrestru: 7986338

100%
BDC Buddsoddiadau (9) Cyf

Rhif cofrestru: 7986371

100%
BDC Buddsoddiadau (10) Cyf **

Rhif cofrestru: 7986246

100%
BDC Buddsoddiadau (11) Cyf

Rhif cofrestru: 8516240

100%
BDC Buddsoddiadau (12) Cyf

Rhif cofrestru: 10184816

100%
BDC Buddsoddiadau (14) Cyf

Rhif cofrestru: 10184892

100%
BDC Buddsoddiadau (MIMS) Cyf

Rhif cofrestru: 12324765

100%
BDC Gwasanaethau Cyf 100%

Rhif cofrestru: 10911833

Dirnad Economi Cymru Cyf

Rhif cofrestru: 11001584

100%
Angylion Buddsoddi Cymru Cyf

Rhif cofrestru: 4601844

100%
BDC Rheolwyr Cyf 100%

Rhif cofrestru: 10964943

BDC FM Cyf

Rhif cofrestru: 1833687

100%
Olyniaeth Rheoli PC Cyf

Rhif cofrestru: 10655798

100%
FW Capital Cyf*

Rhif cofrestru: 7078439

100%
FWC Loans (TVC) Cyf

Rhif cofrestru: 10628006

100%
FWC CIP Cyf

Rhif cofrestru: 7397297

100%
TVC Loans NPIF GP Cyf

Rhif cofrestru: 10597208

100%
North West Loans NPIF GP Cyf

Rhif cofrestru: 10597240

100%
FWC Loans (North West)

Rhif cofrestru: 10627745

100%
North East Property GP Cyf

Rhif cofrestru: 4069901

100%
TVUPB Cyf

Rhif cofrestru: 8516331

100%
NW Loans Cyf

Rhif cofrestru: 10597240

100%
FW Development Capital (North West) GP Cyf

Rhif cofrestru: 8355233

100%
NE Commercial Property (GP) Cyf

Rhif cofrestru: 14183994

100%
FWC SWIF DEBT GP Ltd

Rhif cofrestru: 14880979

100%
FWC IFW DEPT GP Ltd

Rhif cofrestru: 15034601

 

100%

FWC NPIFII Debt GP Limited

Reg number: 15295281

100%
FWC TFIF GP Limited

Reg number: 15295473

100%

* Wedi'i awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

** Awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy'n gysylltiedig â chredyd nad ydynt wedi'u cynnwys gan eithriad.