Manylion cwmni

Banc Datblygu Cymru ccc a gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru rhif 4055414 Swyddfa gofrestredig: Uned J, Pentref Busnes Iâl, Ellice Way, Wrecsam, LL13 7YL Mae Grŵp Banc Datblygu Cymru yn cynnwys Cyllid Cymru ccc a'r is-gwmnïau dilynol sy'n eiddo llwyr: 

Enw'r cwmni Rhif y cwmni
Banc Datblygu Cymru Plc 4055414
BDC FM Cyf 1833687
BDC Buddsoddiadau (2) Cyf 4811750
BDC Buddsoddiadau (3) Cyf 5210122
BDC Buddsoddiadau (4) Cyf 5433301
BDC Buddsoddiadau (5) Cyf 6350427
BDC Buddsoddiadau (6) Cyf 6763979
BDC Buddsoddiadau (8) Cyf 7986338
BDC Buddsoddiadau (9) Cyf 7986371
BDC Buddsoddiadau (10) Cyf* 7986246
BDC Buddsoddiadau (11) Cyf 8516240
BDC Buddsoddiadau (12) Cyf 10184816
BDC Buddsoddiadau (14) Cyf 10184892
BDC Buddsoddiadau (MIMS) Cyf 12324765
Olyniaeth Rheoli PC Cyf 10655798
BDC Gwasanaethau Cyf  10911833
BDC Management Cyf 10964943
BDC Holdings Cyf 10965662
FW Capital Cyf** 7078439
North West Loans Cyf 7397297
NW Loans Cyf 7321359
NE Growth 500 LP  7169711
Cymorth i Brynu - Cymru Cyf*** 8708403
Angels Invest (Wales) Cyf 4601844
TVUPB Cyf 8516331
FW Development Capital (North West) GP Cyf 8355233
NW Loans NPIF GP Cyf 10597240
TVC Loans NPIF GP Cyf 10597208
FWC Loans (TVC) Cyf 10628006
FWC Loans (North West) Cyf 10627745
NE Property (GP) Cyf 4069901

 

*Mae Banc Datblygu Cymru Buddsoddiadau (10) yn cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy'n ymwneud â chredyd.

**Mae Cyfalaf CC yn cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

***Mae Cymorth Prynu Cymru Cyfyngedig yn cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy'n ymwneud â chredyd nad yw'n cynnwys eithriad.