Dirnad Economi Cymru

Displaying reports and figures
Displaying reports and figures
Adroddiad chwarterol
07 Tachwedd 2023
Mae’r adroddiad hwn yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru, a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru yn ystod chwarter cyntaf blwyddyn ariannol 2023/24.
Gweld yr adroddiad
Adroddiad chwarterol
07 Tachwedd 2023
Mae’r adroddiad hwn yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru, a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru yn ystod chwarter cyntaf blwyddyn ariannol 2023/24.
Gweld yr adroddiad
Displaying reports and figures
Displaying reports and figures
Adroddiad blynyddol
06 Medi 2023
Dyma bumed Adroddiad blynyddol Dirnad Economi Cymru. Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23. Er ei bod yn ymddangos bod rhywfaint o welliant wedi bod yn hyder busnesau yn chwarter cyntaf 2023 a marchnad lafur gref, mae pryderon busnes am bwysau chwyddiant yn dal i fod yn dominyddu er gwaethaf gostyngiad mewn prisiau ynni wrth i gyfraddau llog godi.
Gweld yr adroddiad
Adroddiad blynyddol
06 Medi 2023
Dyma bumed Adroddiad blynyddol Dirnad Economi Cymru. Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23. Er ei bod yn ymddangos bod rhywfaint o welliant wedi bod yn hyder busnesau yn chwarter cyntaf 2023 a marchnad lafur gref, mae pryderon busnes am bwysau chwyddiant yn dal i fod yn dominyddu er gwaethaf gostyngiad mewn prisiau ynni wrth i gyfraddau llog godi.
Gweld yr adroddiad
Senedd chamber
Senedd chamber
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19
30 Ionawr 2023
Dyma’r trydydd adroddiad mewn rhaglen ymchwil i werthuso effeithiolrwydd ymyriadau ariannol Covid-19 gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys dadansoddiad o arolwg manwl o fwy na 1,600 o fusnesau. 
Gweld yr adroddiad
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19
30 Ionawr 2023
Dyma’r trydydd adroddiad mewn rhaglen ymchwil i werthuso effeithiolrwydd ymyriadau ariannol Covid-19 gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys dadansoddiad o arolwg manwl o fwy na 1,600 o fusnesau. 
Gweld yr adroddiad
Tags

Cyfraddau llog cyfartalog ar gyfer benthyciadau BBaCh