Dirnad Economi Cymru

Graph on computer screen
Adroddiad chwarterol
25 Mai 2023
Dyma drydydd Adroddiad chwarterol Dirnad Economi Cymru ar gyfer 2022/23. Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru yn ystod trydydd chwarter blwyddyn ariannol 2022/23. Mae’r adroddiad yn cynnwys sylwebaeth ar y cyd-destun economaidd byd-eang a lleol a’r amodau sy’n effeithio ar y cyflenwad a’r galw am gyllid yng Nghymru.
Gweld yr adroddiad
Adroddiad chwarterol
25 Mai 2023
Dyma drydydd Adroddiad chwarterol Dirnad Economi Cymru ar gyfer 2022/23. Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru yn ystod trydydd chwarter blwyddyn ariannol 2022/23. Mae’r adroddiad yn cynnwys sylwebaeth ar y cyd-destun economaidd byd-eang a lleol a’r amodau sy’n effeithio ar y cyflenwad a’r galw am gyllid yng Nghymru.
Gweld yr adroddiad
Graph on computer screen
Graph on computer screen
Adroddiad chwarterol
02 Mawrth 2023
Dyma ail adroddiad Chwarterol Dirnad Economi Cymru ar gyfer 2022/23 ac mae’n cynnwys data economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaCh yng Nghymru a gweithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru.
Gweld yr adroddiad
Adroddiad chwarterol
02 Mawrth 2023
Dyma ail adroddiad Chwarterol Dirnad Economi Cymru ar gyfer 2022/23 ac mae’n cynnwys data economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaCh yng Nghymru a gweithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru.
Gweld yr adroddiad
Senedd chamber
Senedd chamber
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19
30 Ionawr 2023
Dyma’r trydydd adroddiad mewn rhaglen ymchwil i werthuso effeithiolrwydd ymyriadau ariannol Covid-19 gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys dadansoddiad o arolwg manwl o fwy na 1,600 o fusnesau. 
Gweld yr adroddiad
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19
30 Ionawr 2023
Dyma’r trydydd adroddiad mewn rhaglen ymchwil i werthuso effeithiolrwydd ymyriadau ariannol Covid-19 gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys dadansoddiad o arolwg manwl o fwy na 1,600 o fusnesau. 
Gweld yr adroddiad
Tags

Mae hyder busnesau bach yng Nghymru yn parhau i ostwng