Dirnad Economi Cymru

Graph on computer screen
Graph on computer screen
Adroddiad chwarterol
10 Tachwedd 2022
Dyma Adroddiad chwarterol Dirnad Economi Cymru cyntaf ar gyfer 2022/23. Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol 2022/23. Mae’r adroddiad yn cynnwys sylwebaeth ar y cyd-destun economaidd byd-eang a lleol a’r amodau sy’n effeithio ar y cyflenwad a’r galw am gyllid yng Nghymru.

Gweld yr adroddiad
Adroddiad chwarterol
10 Tachwedd 2022
Dyma Adroddiad chwarterol Dirnad Economi Cymru cyntaf ar gyfer 2022/23. Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol 2022/23. Mae’r adroddiad yn cynnwys sylwebaeth ar y cyd-destun economaidd byd-eang a lleol a’r amodau sy’n effeithio ar y cyflenwad a’r galw am gyllid yng Nghymru.

Gweld yr adroddiad
Senedd exterior
Senedd exterior
Ymyriadau ariannol Covid-19 Llywodraeth Cymru
13 Ebrill 2022
Dyma’r ail adroddiad mewn rhaglen ymchwil i asesu effeithiolrwydd ymyriadau ariannol Covid-19 gan Lywodraeth Cymru.
Gweld yr adroddiad
Ymyriadau ariannol Covid-19 Llywodraeth Cymru
13 Ebrill 2022
Dyma’r ail adroddiad mewn rhaglen ymchwil i asesu effeithiolrwydd ymyriadau ariannol Covid-19 gan Lywodraeth Cymru.
Gweld yr adroddiad
Siambr at Senedd, Cardiff
Siambr at Senedd, Cardiff
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19
01 Rhagfyr 2020
Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf mewn rhaglen waith tymor hwy i ymchwilio i effeithiolrwydd ymyriadau cyllid busnes trwy Gronfa Cadernid Economaidd (CCE) Llywodraeth Cymru.
Gweld yr adroddiad
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19
01 Rhagfyr 2020
Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf mewn rhaglen waith tymor hwy i ymchwilio i effeithiolrwydd ymyriadau cyllid busnes trwy Gronfa Cadernid Economaidd (CCE) Llywodraeth Cymru.
Gweld yr adroddiad
Tags

Canran amcangyfrifedig BBaChau Cymru sy'n disgyn i wahanol ddosbarthiadau risg