Dirnad Economi Cymru

Research
Research
Adroddiad Cyrchu Cyllid ar gyfer BBaCh Cymru
16 Mai 2024
Mae Dirnad Economi Cymru wedi bod yn cydweithio â Banc Busnes Prydain i ddeall yn well y gwahaniaethau rhwng mynediad is-genedlaethol at gyllid.

Mae’r adroddiad yn ymdrin â chanlyniadau arolwg o bron i 500 o fusnesau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a chanfuwyd bod y defnydd o gyllid yn is o’i gymharu â Gwledydd Datganoledig eraill.
Gweld yr adroddiad
Adroddiad Cyrchu Cyllid ar gyfer BBaCh Cymru
16 Mai 2024
Mae Dirnad Economi Cymru wedi bod yn cydweithio â Banc Busnes Prydain i ddeall yn well y gwahaniaethau rhwng mynediad is-genedlaethol at gyllid.

Mae’r adroddiad yn ymdrin â chanlyniadau arolwg o bron i 500 o fusnesau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a chanfuwyd bod y defnydd o gyllid yn is o’i gymharu â Gwledydd Datganoledig eraill.
Gweld yr adroddiad
Research
Research
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19
09 Mai 2024
Mae’r adroddiad terfynol hwn mewn rhaglen ymchwil hirdymor yn cynnwys tystiolaeth arolwg bellach a chrynodeb o effeithiau cymorth ariannol Covid-19 Llywodraeth Cymru ar fusnesau.
Gweld yr adroddiad
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19
09 Mai 2024
Mae’r adroddiad terfynol hwn mewn rhaglen ymchwil hirdymor yn cynnwys tystiolaeth arolwg bellach a chrynodeb o effeithiau cymorth ariannol Covid-19 Llywodraeth Cymru ar fusnesau.
Gweld yr adroddiad
Research
Research
Busnesau Y&D-ddwys yng Nghymru
21 Mawrth 2024
Mae ymchwil a datblygu busnes (Y&D) yn chwarae rhan sylfaenol yng ngallu cwmnïau i arloesi a chreu gwerth o gynhyrchion, gwasanaethau a modelau busnes newydd.

Fel rhan o gydweithrediad Dirnad Economi Cymru, mae’r Ganolfan Ymchwil Menter wedi dadansoddi cwmnïau ymchwil a datblygu dwysedd uchel yng Nghymru, grŵp o gwmnïau sydd, trwy eu buddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu, yn dangos ymrwymiad cryf i arloesi a chreu gwerth yn y dyfodol.
Gweld yr adroddiad
Busnesau Y&D-ddwys yng Nghymru
21 Mawrth 2024
Mae ymchwil a datblygu busnes (Y&D) yn chwarae rhan sylfaenol yng ngallu cwmnïau i arloesi a chreu gwerth o gynhyrchion, gwasanaethau a modelau busnes newydd.

Fel rhan o gydweithrediad Dirnad Economi Cymru, mae’r Ganolfan Ymchwil Menter wedi dadansoddi cwmnïau ymchwil a datblygu dwysedd uchel yng Nghymru, grŵp o gwmnïau sydd, trwy eu buddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu, yn dangos ymrwymiad cryf i arloesi a chreu gwerth yn y dyfodol.
Gweld yr adroddiad
Displaying Reports and Figures
Displaying Reports and Figures
Adroddiad chwarterol
26 Chwefror 2024
Mae’r adroddiad hwn yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru, a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru yn ystod ail chwarter blwyddyn ariannol 2023/24.
Gweld yr adroddiad
Adroddiad chwarterol
26 Chwefror 2024
Mae’r adroddiad hwn yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru, a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru yn ystod ail chwarter blwyddyn ariannol 2023/24.
Gweld yr adroddiad
Displaying reports and figures
Displaying reports and figures
Adroddiad blynyddol
06 Medi 2023
Dyma bumed Adroddiad blynyddol Dirnad Economi Cymru. Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23. Er ei bod yn ymddangos bod rhywfaint o welliant wedi bod yn hyder busnesau yn chwarter cyntaf 2023 a marchnad lafur gref, mae pryderon busnes am bwysau chwyddiant yn dal i fod yn dominyddu er gwaethaf gostyngiad mewn prisiau ynni wrth i gyfraddau llog godi.
Gweld yr adroddiad
Adroddiad blynyddol
06 Medi 2023
Dyma bumed Adroddiad blynyddol Dirnad Economi Cymru. Mae’r adroddiad yn darparu adolygiad o ddata economaidd sy’n berthnasol i ddatblygiad BBaChau yng Nghymru a chrynodeb o weithgareddau buddsoddi Banc Datblygu Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23. Er ei bod yn ymddangos bod rhywfaint o welliant wedi bod yn hyder busnesau yn chwarter cyntaf 2023 a marchnad lafur gref, mae pryderon busnes am bwysau chwyddiant yn dal i fod yn dominyddu er gwaethaf gostyngiad mewn prisiau ynni wrth i gyfraddau llog godi.
Gweld yr adroddiad
Tags

Cyfraddau llog cyfartalog ar fenthyciadau BBaCh (%)