Cysylltu â ni

Polisi preifatrwydd

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Drwy lenwi'r wybodaeth uchod, rydych chi'n cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i ni ddarparu cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol i chi (megis e-bost) mewn perthynas â'r dewisiadau a nodwyd gennych. Gallwch chi dynnu'r cytundeb hwn yn ôl ar unrhyw adeg. Gweler rhan 3 o'n polisi preifatrwyddam ragor o fanylion.