Banc Datblygu Cymru

Cyllid hyblyg ar gyfer busnesau yng Nghymru o £1,000 i £10 miliwn. Benthyciadau ac ecwiti. Wedi'u diogelu a heb eu diogelu.

 • Mae 99% o gwsmeriaid newydd yn argymell ni *
 • Timau lleol gydag ymagwedd wyneb yn wyneb
 • Cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a busnesau sefydledig
 • Cyllid wedi'i deilwra o gwmpas eich anghenion unigol
 • Cefnogaeth barhaus ymroddedig

Cyllid hyblyg i weddu i'ch busnes

Benthyciadau a buddsoddiad i ddechrau neu ariannu blynyddoedd cynnar eich cwmni.

 • Micro fenthyciadau o £1,000 - £50,000
 • Benthyciadau ac ariannu gydag ecwiti o £50,000 - £10 miliwn

Edrychwch ar ein tudalen dechrau busnes am ragor o wybodaeth.

Benthyciadau a buddsoddiadau i gryfhau a thyfu eich busnes.

 • Benthyciadau trac cyflym £1,000 - £25,000
 • Micro fenthyciadau £1,000 - £50,000
 • Benthyciadau ac ariannu gydag ecwiti o £50,000 - £10 miliwn

Edrychwch ar ein tudalen tyfu busnes am ragor o wybodaeth. 

Cyllid olyniaeth ar gyfer unrhyw ddarpar brynwr sy'n bwriadu caffael busnes. 

 • Busnes yn prynu busnes arall
 • Tîm rheoli sy'n prynu'r busnes y maent yn ei redeg
 • Tîm rheoli yn prynu i mewn i fusnes arall

Gwybod mwy am olyniaeth a chaffael

Cyfalaf sbarduno a thwf ar gael ar gyfer busnesau sy'n seiliedig ar dechnoleg.

 • Cyllid sbarduno (ecwiti) ar gyfer busnesau newydd technoleg cyn-refeniw a deilliannau
 • Pecynnau benthyg ac ecwiti ar gyfer busnesau cyfnod cynnar a sefydledig sy’n seiliedig ar dechnoleg      

Darganfyddwch sut y gallwn ni gefnogi busnesau sy'n seiliedig ar dechnoleg 

Benthyciadau tymor byr yn dechrau o £150,000 ar gyfer prosiectau eiddo masnachol hyfyw yng Nghymru

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfeydd, diwydiannol a warws newydd
 • Prosiectau ail-osod

Darganfyddwch sut y gallai ein tîm eiddo eich cefnogi chi.  

Benthyciadau a buddsoddiad i ddechrau neu ariannu blynyddoedd cynnar eich cwmni.

 • Micro fenthyciadau o £1,000 - £50,000
 • Benthyciadau ac ariannu gydag ecwiti o £50,000 - £10 miliwn

Edrychwch ar ein tudalen dechrau busnes am ragor o wybodaeth.

Benthyciadau a buddsoddiadau i gryfhau a thyfu eich busnes.

 • Benthyciadau trac cyflym £1,000 - £25,000
 • Micro fenthyciadau £1,000 - £50,000
 • Benthyciadau ac ariannu gydag ecwiti o £50,000 - £10 miliwn

Edrychwch ar ein tudalen tyfu busnes am ragor o wybodaeth. 

Cyllid olyniaeth ar gyfer unrhyw ddarpar brynwr sy'n bwriadu caffael busnes. 

 • Busnes yn prynu busnes arall
 • Tîm rheoli sy'n prynu'r busnes y maent yn ei redeg
 • Tîm rheoli yn prynu i mewn i fusnes arall

Gwybod mwy am olyniaeth a chaffael

Cyfalaf sbarduno a thwf ar gael ar gyfer busnesau sy'n seiliedig ar dechnoleg.

 • Cyllid sbarduno (ecwiti) ar gyfer busnesau newydd technoleg cyn-refeniw a deilliannau
 • Pecynnau benthyg ac ecwiti ar gyfer busnesau cyfnod cynnar a sefydledig sy’n seiliedig ar dechnoleg      

Darganfyddwch sut y gallwn ni gefnogi busnesau sy'n seiliedig ar dechnoleg 

Benthyciadau tymor byr yn dechrau o £150,000 ar gyfer prosiectau eiddo masnachol hyfyw yng Nghymru

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfeydd, diwydiannol a warws newydd
 • Prosiectau ail-osod

Darganfyddwch sut y gallai ein tîm eiddo eich cefnogi chi.  

Ein proses

pc icon

Cam 1

Cwblhewch ein gwirydd cymhwyster mewn ychydig funudau.

press icon

Cam 2

Gwnewch gais ar-lein. Yna byddwn yn cysylltu â chi o fewn dau ddiwrnod gwaith i drafod y camau nesaf.

tick icon

Cam 3

Unwaith y bydd gennym bopeth sydd ei angen arnom, caiff eich cais ei adolygu ac fe wneir penderfyniad.

wallet icon

Cam 4

Os yw'n llwyddiannus ac mae'r holl ddogfennau yn eu lle, gellir trosglwyddo arian cyllido o fewn un diwrnod gwaith.

* Yn seiliedig ar sampl o arolwg adborth cwsmeriaid o 115 o fusnesau rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019.