Cyllid busnes cynaliadwy ac effeithiol i gwmnïau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu sy’n barod i adleoli.

Maer'r Banc Datblygu cefnogaeth barhaus fel ein partner ariannu hir dymor bellach hefyd yn ffactor ysgogol mawr yn llwyddiant cynnar Ground Bakery.

Tom Simmons, Ground Bakery a Thomas

£778m
Buddsoddiad uniongyrchol i fusnesau Cymru
£531m
Buddsoddiad ar y cyd gan y sector breifat
41,700
Swyddi a gefnogwyd yn economi Cymru
£1.87bn
Cyfanswm yr effaith lwyr ar economi Cymru

Cyllid hyblyg i weddu i'ch busnes

Benthyciadau a buddsoddiad i ddechrau neu ariannu blynyddoedd cynnar eich cwmni.

 • Micro fenthyciadau o £1,000 - £50,000
 • Benthyciadau ac ariannu gydag ecwiti o £50,000 - £10 miliwn

Edrychwch ar ein tudalen dechrau busnes am ragor o wybodaeth.

Benthyciadau a buddsoddiadau i gryfhau a thyfu eich busnes.

 • Benthyciadau trac cyflym £1,000 - £25,000
 • Micro fenthyciadau £1,000 - £50,000
 • Benthyciadau ac ariannu gydag ecwiti o £50,000 - £10 miliwn

Edrychwch ar ein tudalen tyfu busnes am ragor o wybodaeth. 

Cyllid olyniaeth ar gyfer unrhyw ddarpar brynwr sy'n bwriadu caffael busnes. 

 • Busnes yn prynu busnes arall
 • Tîm rheoli sy'n prynu'r busnes y maent yn ei redeg
 • Tîm rheoli yn prynu i mewn i fusnes arall

Gwybod mwy am olyniaeth a chaffael

Cyfalaf sbarduno a thwf ar gael ar gyfer busnesau sy'n seiliedig ar dechnoleg.

 • Cyllid sbarduno (ecwiti) ar gyfer busnesau newydd technoleg cyn-refeniw a deilliannau
 • Pecynnau benthyg ac ecwiti ar gyfer busnesau cyfnod cynnar a sefydledig sy’n seiliedig ar dechnoleg      

Darganfyddwch sut y gallwn ni gefnogi busnesau sy'n seiliedig ar dechnoleg 

Benthyciadau tymor byr yn dechrau o £150,000 ar gyfer prosiectau eiddo masnachol hyfyw yng Nghymru

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfeydd, diwydiannol a warws newydd
 • Prosiectau ail-osod

Darganfyddwch sut y gallai ein tîm eiddo eich cefnogi chi.
 

Waeth os ydych chi’n cychwyn ar daith ddatgarboneiddio eich busnes neu’n parhau â hi, mae ein Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd yn cynnig pecyn cyllid â chymhelliant i gefnogi eich busnes.

Cynaliadwyedd i fusnesau Cymru

Cefnogi twf cynaliadwy, y newid i sero net ac economi Gymreig wyrdd gref drwy’r Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd

Darganfod mwy