Polisi’r Iaith Gymraeg

Yn unol â'n Cynllun Iaith Gymraeg a Safonau'r Iaith Gymraeg a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2016, mae'r holl gynnwys yr ydym yn uniongyrchol gyfrifol amdano yn cael ei chyhoeddi'n ddwyieithog. Cyfrifoldeb y safleoedd allanol y byddwn yn cysylltu â hwy yw cydymffurfio â'u Cynllun Iaith Gymraeg eu hunain, os oes cynllun o'r fath yn bodoli, neu gyda Safonau'r Iaith Gymraeg.

Am unrhyw faterion sy'n ymwneud â chael mynediad at gynnwys dwyieithog ar y wefan, cysylltwch â gwyb@bancdatblygu.cymru