Awduron

Mae cynrychiolwyr academaidd o Ysgol Busnes Caerdydd, Ysgol Busnes Bangor a’r Ganolfan Ymchwil Menter yn eistedd ar Grŵp Llywio Dirnad Economi Cymru.

 

Portrait of Max Mundy
Yr Athro Max Munday
Yr Athro Max Munday

Mae Yr Athro Max Munday yn Gyfarwyddwr Uned Ymchwil Economi Cymru, Ysgol Busnes Caerdydd

Portrait of Dr Atiqur Khan 
Dr Atiqur Khan 
Dr Atiqur Khan 

Mae Dr Atiqur Khan yn Uwch Gymrawd Ymchwil yn Ysgol Busnes Bangor

Portrait of Mark Hart
Yr Athro Mark Hart
Yr Athro Mark Hart

Yr Athro Mark Hart yw Dirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Menter

Portrait of Dr Edward Jones
Dr Edward Jones
Dr Edward Jones

Mae Dr Jones yn Ddarlithydd Economeg yn Ysgol Busnes Bangor

Portrait of Dr Annette Roberts
Dr Annette Roberts
Dr Annette Roberts

Mae Dr Roberts yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Uned Ymchwil Economi Cymru ar Ysgol Busnes Caerdydd

Portrait of Neil Roche
Neil Roche
Neil Roche

Mae Neil yn Gydymaith Ymchwil yn Uned Ymchwil Economi Cymru yn Ysgol Busnes Caerdydd

Portrait of Professor Roper
Yr Athro Stephen Roper
Yr Athro Stephen Roper

Yr Athro Stephen Roper yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Menter a Cyfarwyddwr Menter Ysgol Busnes Warwick

Portrait of Rita Nana-Cheraa
Rita Nana-Cheraa
Rita Nana-Cheraa

Mae Rita Nana-Cheraa yn Fyfyriwr PhD yn y Ganolfan Ymchwil Menter

Carol Stanfield
Carol Stanfield

Mae Carol yn Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Menter