Cysylltwch â ni

Os ydych yn fuddsoddwr ac eisiau gwybod mwy, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu’n fuan.

Ar gyfer busnesau sy'n ceisio buddsoddiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn barod am fuddsoddiad cyn i chi gysylltu. Bydd angen:

  • Cyflwyniad hyrwyddo
  • Cynllun busnes
  • Gwybodaeth tîm rheoli
  • Swm yr ecwiti rydych yn fodlon i’w werthu
  • Strategaeth ymadael
Polisi preifatrwydd

O dan y gyfraith diogelu data mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon o ran gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Am fwy o wybodaeth, gweler rhan dau o'n polisi preifatrwydd.