Cysylltu â ni

Mae Banc Datblygu Cymru yn fuddsoddwr masnachol mewn busnesau yng Nghymru, gyda swyddfeydd ar hyd a lled Cymru.

 

Os oes gennych ymholiad am unrhyw beth yn ymwneud â'n hopsiynau cyllid, gallwch edrych ar y rhan Cwestiynau Cyffredin neu gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol.

Anfonwch neges atom ni

Pan fyddwch yn cyflwyno ffurflen ymholiad, byddwn yn ymateb o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Neu ffoniwch ni ar 0800 587 4140. 

 

Mae ein llinell ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30yb i 5yp, ac eithrio ar wyliau cyhoeddus.

Os ydych yn amau ​​​​eich bod wedi cael eich targedu gan sgam, gallwch ddarganfod mwy am sut i adnabod cyfathrebiadau twyllodrus a beth i'w wneud nesaf yma.