Wedi’i lansio ym mis Mai 2018, mae Angylion Buddsoddi Cymru yn helpu i dyfu’r gymuned angylion yng Nghymru, gan gysylltu mentergarwyr sy’n chwilio am gyllid ac arbenigedd o gydag angylion busnes a syndicetiau.

Rydym yn gweithio gyda’n buddsoddwyr ‘cofrestredig’, busnesau yng Nghymru a chynghorwyr a chyfeirwyr proffesiynol, gan gynnwys banciau, cyfrifwyr ac arbenigwyr cyfreithiol, yn ogystal ag awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.

Yr hyn sy'n ein gwneud ni'n wahanol

Er mwyn helpu i gyfateb buddsoddwyr a busnesau mae gennym lwyfan buddsoddi ar-lein. 

Mae hwn yn caniatáu i fusnesau lwytho gwybodaeth am fargeinion ar y llwyfan, sy'n eu harddangos yn uniongyrchol i unigolion cofrestredig gwerth net uchel tra'n darparu ffynhonnell hawdd a hygyrch o gyfleoedd busnes i fuddsoddwyr eu hadolygu ar unrhyw adeg.

Rydym hefyd yn cynnig fforymau buddsoddi rheolaidd i helpu i gysylltu cwmnïau gyda buddsoddwyr trwy gyfrwng cyflwyniadau wyneb i wyneb. 

Gallwn gyfateb partneriaid syndiceiddio posibl o'n rhwydwaith o 250+ o fuddsoddwyr, sy'n well am ei bod yn rhan o Fanc Datblygu Cymru.

Mae'r Gronfa Cyd-Fuddsoddi Angylion Cymru £8 miliwn yng Nghymru yn darparu ffynhonnell allweddol o gyllid amgen i fusnesau Cymru trwy annog buddsoddiad Angel sy'n fwy bywiog. Mae'r gronfa pum mlynedd yn cefnogi creu syndiciaid a rhwydweithiau angel ar hyd a lled Cymru trwy ddarparu benthyciadau ac ecwiti o hyd at £250,000 i fuddsoddwyr sy'n chwilio am gyd-fuddsoddiad. 

Am fwy o wybodaeth gweler isod.

 

Atebion i’ch cwestiynau

Rydym yn frocer mewn bargeinion ac rydym yn 'arddangos' cyfleoedd buddsoddi sy'n golygu nad ydym yn gweithredu ar ran y buddsoddwr na'r busnes sy'n chwilio am fuddsoddiad.

Mae'n rhaid i fuddsoddwyr a busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad gynnal eu diwydrwydd dyladwy eu hunain.

Nid ydym yn cynnig cyngor ariannol, cyfreithiol na chyngor busnes arall ond, os oes angen, gallwn ddarparu manylion cynghorwyr proffesiynol a all fod o gymorth.

Gall ein rheolwyr rhanbarthol gynnig arweiniad cyffredinol ar sut i wneud busnes yn fwy deniadol i fuddsoddwyr - a 'chyfeirio' at sefydliadau a all gynorthwyo gyda chyngor perthnasol ar 'barodrwydd ar gyfer buddsoddiad'.