Emily Wood

Rwy'n gweithio gyda gefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n bodoli eisoes o ystod eang o sectorau drwy ddarparu cyllid er mwyn eu galluogi i gyflawni eu nodau.

Cyn i mi ymuno â'r Banc Datblygu, roeddwn i'n gweithio gyda chwmni brocer ariannol yn Sydney, Awstralia.

Mae gennyf radd BGw mewn Rheolaeth Busnes o Brifysgol Abertawe.