Emily Wood

Rwy'n teimlo'n angerddol dros gefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n bodoli eisoes drwy ddarparu cyllid er mwyn eu galluogi i gyflawni eu nodau.

Cyn i mi ymuno â'r banc datblygu, roeddwn i'n gweithio gyda chwmni brocer ariannol yn Sydney, Awstralia.

Mae gennyf radd BGw mewn Rheolaeth Busnes o Brifysgol Abertawe.