Pobl a thimau

Mae gennym dîm profiadol o weithredwyr buddsoddi, portffolio a datblygu busnes.

Aled Robertson

Aled Robertson

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Aled yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Alun Lister

Alun Lister

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Alun yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Alwyn Thomas

Alwyn Thomas

Tîm datblygu eiddo

Mae Alwyn yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Alyson Green

Alyson Geen

Tîm technegol

Alyson yw ein dadansoddwr busnes, sy'n helpu i reoli ein systemau.

Amanda Rogers

Amanda Rogers

Tîm micro fenthyciadau

Mae Amanda yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Amy Carpenter

Amy Carpenter

Tîm portffolio ecwiti

Mae Amy yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm portffolio ecwiti.

Andrea Richardson

Andrea Richardson

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Andrea yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Andrew Bradshaw

Andrew Bradshaw

Tîm datblygu eiddo

Mae Andrew ydy'r rheolwr gwasanaethau eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Andrew Drummond

Andrew Drummond

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Andrew yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Andy Morris

Andy Morris

Tîm mentrau tech

Mae Andy yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Anna Bowen

Anna Bowen

Tîm datblygu eiddo

Mae Anna yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Ashley Jones

Ashley Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ashley yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Beth Humphries

Beth Humphries

Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid

Mae Beth yn swyddog cynllun cymorth i lesddeiliaid yn ein tîm cynllun cymorth i lesddeiliaid.

Bethan Cousins

Bethan Cousins

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Bethan yn cyfarwyddwr busnes newydd yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Beverley Downes

Beverley Downes

Tîm rheoli

Mae Beverley yn arwain ein timau gwasanaethau a marchnata yn Banc Datblygu Cymru.

Brad Thatcher

Brad Thatcher

Tîm datblygu eiddo

Mae Brad yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Carl Fitz-Gerald

Carl Fitz-Gerald

Tîm datblygu eiddo

Mae Carl yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Carl Griffiths

Carl Griffiths

Tîm mentrau tech

Mae Carl yn rheoli Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Carol Bell

Carol Bell

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Carol yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Carol Hall

Carol Hall

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Carol yw rheolwr buddsoddi rhanbarthol ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.

Cenydd Rowlands

Cenydd Rowlands

Tîm datblygu eiddo

Mae Cenydd yn gyfarwddwr eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Charlotte Price

Charlotte Price

Tîm micro fenthyciadau

Mae Charlotte yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm micro fenthyciadau.

Chris Dhenin

Chris Dhenin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Chris Griffiths

Chris Griffiths

Tîm technegol

Mae Chris yn rheoli'r tîm technegol.

Chris Hayward

Chris Hayward

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Claire Sedgwick

Claire Sedgwick

Tîm datblygu eiddo

Mae Claire yn dirprwy reolwr cronfa yn ein tîm datblygu eiddo.

Claire Vokes

Claire Vokes

Tîm micro fenthyciadau

Mae Claire yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Claire Sullivan

Clare Sullivan

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Clare yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Colin Batten

Colin Batten

Tîm mentrau tech

Mae Colin yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Daniel Kinsey

Daniel Kinsey

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Daniel yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

 

Dave Perez

Dave Perez

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Dave yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

David Blake

David Blake

Tîm mentrau tech

Mae David yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

David Knight

David Knight

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae David yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

David Staziker

David Staziker

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae David ydy prif swyddog ariannol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Deanna Burns

Deanna Burns

Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid

Mae Deanna yn swyddog cynllun cymorth i lesddeiliaid yn ein tîm cynllun cymorth i lesddeiliaid.

Dianne Walker

Dianne Walker

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Dianne yn gyfarwyddwr anweithredol gwobrwyol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Dionne Jones

Dionne Jones

Hunanadeiladu Cymru

Mae Dionne yn swyddog hunanadeiladu yn y tîm hunanadeiladu cymru.

Donna Strohmeyer

Donna Strohmeyer

Tîm micro fenthyciadau

Mae Donna yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Donna Williams

Donna Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Donna yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Duncan Gray

Duncan Gray

Tîm mentrau tech

Duncan yw ein cyfarwyddwr buddsoddiadau menter technoleg.

Elen Jones

Elen Jones

Tîm rheoli

Mae Ellen yn arwain y tîm sy'n darparu gwasanaethau cyfrifo a chymorth ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Emily Jones

Emily Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Emily yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Emily Wood

Emily Wood

Tîm micro fenthyciadau

Mae Emily yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Emma Phillips

Emma Phillips

Hunanadeiladu Cymru

Mae Emma yn rheolwr gweithrediadau yn y tîm hunanadeiladu cymru.

Gareth Bullock

Gareth Bullock

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Gareth yn gadeirydd ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Gareth Hellen

Gareth Hellen

Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid

Mae Gareth yn swyddog cynllun cymorth i lesddeiliaid yn ein tîm cynllun cymorth i lesddeiliaid.

Gaynor Morris

Gaynor Morris

Tîm micro fenthyciadau

Mae Gaynor yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Giles Thorley

Giles Thorley

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae Giles ydy prif weithredwr Banc Datblygu Cymru.

Guy Bates

Guy Bates

Tîm portffolio ecwiti,
Tîm portffolio benthyciadau

Mae Guy yn gyfarwyddwr portffolio yn ein tîmau portffolio benthyciadau a ecwiti.

Hannah Reynolds

Hannah Reynolds

Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid

Mae Hannah yn swyddog cynllun cymorth i lesddeiliaid yn ein tîm cynllun cymorth i lesddeiliaid.

Iestyn Evans

Iestyn Evans

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Iestyn yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Iraj Amiri

Iraj Amiri

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Iraj yn gyfarwyddwr anweithredol a chadeirydd y pwyllgor archwilio a risg ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Jack Christopher

Jack Christopher

Tîm mentrau tech

Mae Jack yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn ein tîm buddsoddiad menter technoleg. 

James Brennan

James Brennan

Tîm datblygu eiddo

Mae Carl yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Janet Speck

Janet Speck

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Janet yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Jessica White

Jessica White

Tîm micro fenthyciadau

Mae Jessica yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Jill Woodward

Jill Woodward

Tîm datblygu eiddo

Mae Jill yn dirprwy reolwr cronfa yn ein tîm datblygu eiddo.

Jo Thomas

Jo Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Jo yn ddirprwy reolwr cronfa yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Jordan Hather

Jordan Hather

Hunanadeiladu Cymru

Mae Jordan yn swyddog hunanadeiladu yn y tîm hunanadeiladu cymru.

Judi Oates

Judi Oates

Tîm rheoli

Mae Judi ydy ysgrifennydd cwmni a swyddog cydymffurfiaeth ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Julie Snape

Julie Snape

Tîm micro fenthyciadau

Mae Julie yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Kabitah Begum

Kabitah Begum

Tîm portffolio ecwiti

Mae Kabitah yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Karl Jones

Karl Jones

Tîm datblygu eiddo

Mae Karl yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Kate Methuen-Ley

Kate Methuen-Ley

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Kate yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Kelly Jones

Kelly Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Kelly yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Leanna Davies

Leanna Davies

Tîm portffolio ecwiti

Mae Leanna yn rheolwr datblygu portffolio yn y tîm datblygu portffolio.

Leigh John

Leigh John

Hunanadeiladu Cymru

Mae Leigh yn swyddog hunanadeiladu yn y tîm hunanadeiladu cymru.

Loryn Mulhearn

Loryn Mulhearn

Tîm micro fenthyciadau

Mae Loryn yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Mal Green

Malcolm Green

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Malcolm yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Manuel Di Campli

Manuel Di Campli

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Manuel yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Mark Bowman

Mark Bowman

Tîm mentrau tech

Mae Mark yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Mark Halliday

Mark Halliday

Tîm portffolio ecwiti

Mae Andy yn swyddog datblygu portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Matthew Wilde

Matthew Wilde

Tîm mentrau tech

Mae Matthew yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Michael Bakewall

Michael Bakewell

Tîm mentrau tech

Mae Michael yn ddirprwy reolwr cronfa yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Michelle Noble

Michelle Noble

Tîm micro fenthyciadau

Mae Michelle yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Mike Owen

Mike Owen

Tîm rheoli

Mae Mike ydy gyfarwyddwr buddsoddi ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Nakeja Howell

Nakeja Howell

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nakeja yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Natalie Britton

Natalie Britton

Tîm datblygu eiddo

Mae Natalie yn swyddog portffolio eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Natalie Hughes

Natalie Hughes

Tîm micro fenthyciadau

Mae Natalie yn gweinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Navid Falatoori

Navid Falatoori

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Navid yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Neil Maguinness

Neil Maguiness

Tîm rheoli

Mae Neil ydy'r cyfarwyddwr risg, cydymffurfiaeth a chyfreithiol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Nick Stork

Nick Stork

Tîm buddsoddiadau newydd

Nick yw rheolwr y gronfa yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Nicola Crocker

Nicola Crocker

Tîm datblygu eiddo

Mae Nicola yn rheolwr y gronfa yn ein tîm datblygu eiddo.

Nicola Edwards

Nicola Edwards

Tîm micro fenthyciadau

Mae Nicola yn rheolwr y gronfa ar gyfer yn y tîm micro fenthyciadau.

Nicola Griffiths

Nicola Griffiths

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nicola yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Oksana Medvid

Oksana Medvid

Tîm mentrau tech

Mae Oksana yn gweinyddydd cymorth buddsoddi yn y tîm mentrau technoleg.

Oliver Wheatley

Oliver Wheatley

Tîm mentrau tech

Mae Oliver yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Rachel Miles

Rachel Miles

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rachel yn rheoli ein tîm portffolio benthyciadau.

Rebecca Rowden

Rebecca Rowden

Tîm technegol

Mae Rebecca yn rheoli tîm datblygu a dadansoddi busnes

Rhian Elston

Rhian Elston

Tîm rheoli

Mae Rhian yn arwain ein timau technoleg, micro-fenthyciadau a phortffolio ecwiti ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Rhian Jones

Rhian Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rhian yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Rhiannon Brewer

Rhiannon Brewer

Tîm micro fenthyciadau

Mae Rhiannon yn dirprwy reolwr cronfa yn y tîm micro fenthyciadau.

Rhodri Evans

Rhodri Evans

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Rhodri yn ddirprwy reolwr cronfa yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Rhys Jones

Rhys Jones

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Rhys yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Richard Easton

Richard Easton

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Richard yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Richard Jenkins

Richard Jenkins

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rhian yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Richard Thompson

Richard Thompson

Tîm mentrau tech

Mae Richard yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Rob Good

Rob Good

Tîm datblygu eiddo

Mae Rob yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Rob Hunter

Rob Hunter

Tîm rheoli

Mae Rob ydy'r cyfarwyddwr strategaeth, pobl a batblygu ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Rob Lamb

Rob Lamb

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Rob yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Rob Barber

Robert Barber

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rob yn uwch weithredwr portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Roger Jeynes

Roger Jeynes

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Roger yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru

Roger Owen-Jones

Roger Owen-Jones

Tîm datblygu eiddo

Mae Roger yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Ruby Harcombe

Ruby Harcombe

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ruby yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sally Phillips

Sally Phillips

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Sally yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sam Macallister Smith

Sam Macalister-Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Sam yn swyddog portffolio sy'n gweithio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Samantha Fransham

Samantha Fransham

Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid

Mae Samantha yn dirprwy cynllun cymorth i lesddeiliaid yn ein tîm cynllun cymorth i lesddeiliaid.

Sarah Smith

Sarah Smith

Tîm mentrau tech

Mae Sarah yn weithredwr buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Scott Hughes

Scott Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Scott yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sharon Bromage

Sharon Bromage

Tîm micro fenthyciadau

Mae Sharon yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Sion Wynne

Siôn Wynne

Tîm micro fenthyciadau

Mae Siôn yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Sophia Campion

Sophia Campion

Tîm micro fenthyciadau

Mae Sophia yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Steve Elias

Stephen Elias

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Steve yn ddirprwy reolwr cronfa yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Stephen Galvin

Stephen Galvin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Steve yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Stephen Higgins

Stephen Higgins

Tîm datblygu eiddo

Mae Stephen yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Steve Holt

Steve Holt

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Steve yw cyfarwyddwr ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.

Stewart Williams

Stewart Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Stewart yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Tom Preene

Tom Preene

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Tom yw rheolwr gweithrediadau Angylion Buddsoddi Cymru.

Tom Rook

Tom Rook

Tîm portffolio ecwiti

Mae Tom yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Vanessa Smith

Vanessa Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Vanessa yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Will Campion

Will Campion

Tîm technegol

Will yw ein rheolwr gwella prosesau busnes.

Will Jones

Will Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Will yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Mae ein tîm micro-fenthyciadau ymroddedig yn gweithio gyda busnesau i sicrhau bod ein benthyciadau yn diwallu eu hanghenion ac fe allant ystyried benthyciadau pellach wrth i fusnes dyfu.

Mae ein tîm buddsoddiadau newydd hynod o brofiadol yn seiliedig ar hyd a lled Cymru ac maen nhw'n gweithio gydag ystod o fusnesau twf uchel a'u cynghorwyr.

Mae ein tîm mentrau technoleg yn canolbwyntio ar fusnesau arloesol sy'n seiliedig ar dechnoleg sydd â'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr y farchnad ryngwladol.

Mae ein tîm portffolio benthyciadau yn meithrin perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm portffolio ecwiti yn adeiladu perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm datblygu eiddo yn buddsoddi mewn prosiectau datblygu masnachol a phreswyl yng Nghymru.

Dan arweiniad y prif weithredwr, Giles Thorley, mae ein tîm rheoli gweithredol ac uwch yn darparu'r strategaeth fuddsoddi sy'n gyrru manteision o ddifrif i'ch busnes.

Mae ein bwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol yn goruchwylio'r strategaeth a pherfformiad Banc Datblygu Cymru, gan dynnu ar gyfoeth o brofiad busnes rhanbarthol a byd-eang.

Mae ein tîm technegol yn cydlynu a rheoli gweithgarwch ar gyfer timau buddsoddi a phortffolio Banc Datblygu Cymru. Maent hefyd yn delio â phob ymholiad cyllid newydd ac yn cydweithio'n agos â chyllidwyr ac ymgynghorwyr eraill i sicrhau bod busnesau Cymru yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael.