Pobl a thimau

Mae gennym dîm profiadol o weithredwyr buddsoddi, portffolio a datblygu busnes.

alex

Alex Leigh

Tîm mentrau tech

Mae Alex yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Alun Lister

Alun Lister

Tîm technegol

Mae Alun yn rheoli'r ymholiadau a ddaw i mewn ynghylch cyllid busnes.

Alun Thomas

Alun Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Alun yw’r rheolwr rhanbarthol buddsoddiadau newydd ar gyfer Gorllewin Cymru.

alwyn thomas

Alwyn Thomas

Tîm datblygu eiddo

Mae Alwyn yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru.

alyson geen

Alyson Geen

Tîm technegol

Alyson yw ein dadansoddwr busnes, sy'n helpu i reoli ein systemau.

Amy Carpenter

Amy Carpenter

Tîm portffolio ecwiti

Mae Amy yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm datblygu portffolio.

andrew critchley

Andrew Critchley

Tîm mentrau tech

Mae Andrew yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

andy morris

Andy Morris

Tîm portffolio ecwiti

Mae Andy yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Anna Bowen

Anna Bowen

Tîm datblygu eiddo

Mae Anna yn swyddog datblygu eiddo cynorthwyol wedi'i lleoli yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru. 

Ashley Jones

Ashley Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ashley yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

ashley thomas

Ashley Thomas

Tîm datblygu eiddo

Mae Ashley yn swyddog hunan-adeiladu wedi'i leoli yn Llanelli.

Bethan Cousins

Bethan Cousins

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Bethan yn cyfarwyddwr busnes newydd yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Beverley Downes

Beverley Downes

Tîm rheoli

Mae Beverley yn arwain ein timau gwasanaethau a marchnata yma ym Manc Datblygu Cymru.

carl fitz-gerald

Carl Fitz-Gerald

Tîm datblygu eiddo

Mae Carl yn swyddog datblygu eiddo yn seiliedig yn ein swyddfa yn Ne Cymru.

Carl Griffiths

Carl Griffiths

Tîm mentrau tech

Mae Carl yn rheoli Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Carol Bell

Carol Bell

Bwrdd cyfarwyddwyr

Dechreuodd Carol ei gyrfa yn y diwydiant olew a nwy cyn symud i faes bancio.  

Carol Hall

Carol Hall

Angylion Buddsoddi Cymru

Carol yw ein rheolwr rhanbarthol ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru yn ne ddwyrain Cymru.

catherine howell

Catherine Howell

Tîm micro fenthyciadau

Catherine is a senior investment executive in the micro loans team.

Cenydd-Rowlands

Cenydd Rowlands

Tîm datblygu eiddo

Mae Cenydd yn rheoli ein cronfa a'n tîm eiddo.

charlotte price

Charlotte Price

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Charlotte yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm buddsoddi newydd.

chris dhenin

Chris Dhenin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Chris Griffiths

Chris Griffiths

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn rheoli'r tîm technegol.

Chris Hayward

Chris Hayward

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Claire Sedgwick

Claire Sedgwick

Tîm datblygu eiddo

Dirprwy reolwr cronfa ydi Claire gyda'n tîm eiddo ymroddedig yn Wrecsam.

clare sullivan

Clare Sullivan

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Clare yn swyddog buddsoddi yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Dave Perez

Dave Perez

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Dave yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

david blake

David Blake

Tîm mentrau tech

Mae David yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

David Knight

David Knight

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae David yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

David Roberts

David Roberts

Tîm portffolio benthyciadau

Mae David yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

David Staziker

David Staziker

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae David yn arwain timau cyllid a gweinyddiaeth fewnol Banc Datblygu Cymru.

Donna Strohmeyer

Donna Strohmeyer

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Donna yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm Micro Fenthyciadau.

Duncan Gray

Duncan Gray

Tîm mentrau tech

Mae Duncan yn ddirprwy reolwr cronfa yn ein tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Ed Snow

Ed Snow

Tîm mentrau tech

Mae Ed yn gweithio gyda'r tîm mentrau technoleg gyda'u buddsoddiadau mewn busnesau newydd.

Elen Jones

Elen Jones

Tîm rheoli

Mae Ellen yn arwain tîm sy'n darparu gwasanaethau cyfrifo a chymorth i'r Grŵp.

Emily Jones

Emily Jones

Tîm mentrau tech

Mae Emily yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Emily Wood

Emily Wood

Tîm micro fenthyciadau

Mae Emily yn swyddog buddsoddi yn ein tîm micro-fenthyciadau.

Emma Phillips

Emma Phillips

Tîm datblygu eiddo

Emma yw rheolwr gweithrediadau, Hunan Adeiladu Cymru

Gareth Bullock

Gareth Bullock

Bwrdd cyfarwyddwyr

Yn ogystal â bod yn Gadeirydd Bwrdd Datblygu Banc Cymru, mae gan Gareth nifer o swyddogaethau cyfarwyddo anweithredol neu rolau cynghorol uwch ar hyn o bryd.

Gaynor Morris

Gaynor Morris

Tîm micro fenthyciadau

Dechreuais fy ngyrfa fel hyfforddai rheoli gyda Barclays ac mae gennyf dros 22 mlynedd o brofiad mewn cyllid busnes.

giles thorley

Giles Thorley

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roedd Giles yn bartner mewn cwmni ecwiti preifat o’r enw TDR Capital LLP.

guy bates

Guy Bates

Tîm portffolio ecwiti,
Tîm portffolio benthyciadau

Guy yw ein cyfarwyddwr portffolio, mae'n gweithio gyda rheolwyr portffolio i lunio ein strategaeth fuddsoddi ddilynol.

Huw Morgan

Huw Morgan

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Huw yn fanciwr cymwysedig trwy gyfrwng yr FCIB ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector bancio.

Iraj Amiri

Iraj Amiri

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Iraj Amiri yn arloeswr yn y maes llywodraethu a sicrwydd.

Janet McDonald

Janet McDonald

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Janet yn cynnig cymorth gweinyddol a gweithredol i'n swyddogion portffolio.

jessica

Jessica White

Tîm micro fenthyciadau

Mae Jessica yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Jo Thomas

Jo Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Jo yn swyddog buddsoddi sy'n gweithio ar draws De Cymru.

Judi Oates

Judi Oates

Tîm rheoli

Judi yw ysgrifennydd cwmni a swyddog cydymffurfiaeth grŵp Banc Datblygu Cymru.

kabitah begum

Kabitah Begum

Tîm portffolio ecwiti

Mae Kabitah yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Karl Jones

Karl Jones

Tîm datblygu eiddo

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, mae Karl yn gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar hyd a lled De Cymru.

Kelly Jones

Kelly Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Kelly yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Laura James-Mowbray

Laura James-Mowbray

Angylion Buddsoddi Cymru

Laura yw ein rheolwr buddsoddi rhanbarthol ar ‘Angylion Buddsoddi Cymru’ yn gogledd Cymru.

Leanna Davies

Leanna Davies

Tîm portffolio ecwiti

Mae Leanna yn rheolwr datblygu portffolio yn y tîm datblygu portffolio.

Margaret Llewellyn OBE

Margaret Llewellyn

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Margaret yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth.

mark halliday

Mark Halliday

Tîm portffolio ecwiti

Mae Andy yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Mark Morgan

Mark Morgan

Tîm datblygu eiddo

Mae Mark yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru. Mae'n cwmpasu gogledd a gorllewin Cymru.

matthew

Matthew Wilde

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Matthew yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

michael bakewell

Michael Bakewell

Tîm mentrau tech

Mae Michael yn ddirprwy reolwr cronfa yn ein tîm buddsoddiadau menter technoleg.

michael rees

Michael Rees

Tîm mentrau tech

Mae Michael yn ddadansoddydd cymorth buddsoddi yn ein tîm mentrau technoleg.

Mike Owen

Mike Owen

Tîm rheoli

Mike yw ein cyfarwyddwr buddsoddi grŵp, sy'n rheoli tîm sy'n ymdrin â thros £1 biliwn mewn arian cyllido.

nakeja howell

Nakeja Howell

Tîm technegol

Nakeja yw ein gweinyddydd datblygu a dadansoddi busnes.

Natalie Britton

Natalie Britton

Tîm datblygu eiddo

Mae Natalie yn swyddog portffolio widdo wedi'i lleoli yng Nghaerdydd.

Natalie Hughes

Natalie Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Natalie yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm buddsoddi newydd.

Navid Falatoori

Navid Falatoori

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Navid yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Natalie Phillips

Neil Maguiness

Tîm rheoli

Neil yw ein cyfarwyddwr risg, cydymffurfiaeth a chyfreithiol.

Nick Batt

Nick Batt

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nick yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Nick Stork

Nick Stork

Tîm buddsoddiadau newydd

Nick yw rheolwr y gronfa ar gyfer y tîm buddsoddiadau newydd.

Nicola Crocker

Nicola Crocker

Tîm datblygu eiddo

Mae Nicola yn dirprwy reolwr cronfa yn ein tîm eiddo ymroddedig.

Nicola Edwards

Nicola Edwards

Tîm micro fenthyciadau

Nicola yw rheolwr y gronfa ar gyfer y tîm micro-fenthyciadau.

Nicola Griffiths

Nicola Griffiths

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nicola yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Phil Barnes

Philip Barnes

Tîm mentrau tech

Mae Philip yn swyddog buddsoddi yn ein tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Rachel Miles

Rachel Miles

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rachel yn rheoli ein portffolio benthyciadau ar hyd a lled Cymru.

Becki BD

Rebecca Rowden

Tîm technegol

Mae Rebecca yn rheoli tîm datblygu a dadansoddi busnes

Rhian Elston

Rhian Elston

Tîm rheoli

Rhian yw un o'n cyfarwyddwyr buddsoddi, sy'n rheoli ein timau technoleg, micro-fenthyciadau a phortffolio ecwiti.

rhian jones

Rhian Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rhian yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Rhiannon Brewer

Rhiannon Brewer

Tîm micro fenthyciadau

Mae Rhiannon yn Uwch Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Rhodri Evans

Rhodri Evans

Tîm buddsoddiadau newydd

Rhodri yw ein dirprwy reolwr y gronfa yng Ngogledd Cymru.

rhys jones

Rhys Jones

Tîm datblygu eiddo

Mae Rhys yn swyddog hunan-adeiladu wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Richard Easton

Richard Easton

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Richard yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Rhodri Evans

Richard Thompson

Tîm mentrau tech

Mae Richard yn arbenigo mewn buddsoddiadau ecwiti ar gyfer cwmnïau sy'n gyfoethog mewn technoleg.

Rob Hunter

Rob Hunter

Tîm rheoli

Rob yw ein cyfarwyddwr strategaeth, sy'n arwain ar godi arian yn y dyfodol a chynllunio strategol.

roger jeynes

Roger Jeynes

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Roger Jeynes yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Ruby Harcombe

Ruby Harcombe

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ruby yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sam Macalister-Smith

Sam Macalister-Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Sam yn swyddog portffolio sy'n gweithio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Sarah Smith

Sarah Smith

Tîm mentrau tech

Mae Sarah yn swyddog buddsoddi sy'n arbenigo mewn buddsoddiadau sbarduno ar gyfer cwmnïau technoleg.

scott hughes

Scott Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Scott yn swyddog buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

simon

Simon Thelwall-Jones

Tîm mentrau tech

Simon yw ein cyfarwyddwr mentrau technoleg.

Steve Elias

Stephen Elias

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Steve yn uwch swyddog portffolio sy'n gweithio ar draws De Cymru.  

Steve Galvin

Stephen Galvin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Steve yn Uwch Swyddog Buddsoddi yn ein tîm Buddsoddiadau Newydd. Mae'n arbenigo mewn cytundebau olyniaeth.

Steve Holt

Steve Holt

Angylion Buddsoddi Cymru

Steve yw ein cyfarwyddwr ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.

Stewart Williams

Stewart Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Stewart yn swyddog portffolio yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru.

Tara Lee-Fox

Tara Lee-Fox

Tîm micro fenthyciadau

Mae Tara yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

 

tom preene

Tom Preene

Tom yw rheolwr gweithrediadau, Angylion Buddsoddi Cymru

Will Campion

Will Campion

Tîm technegol

Will yw ein rheolwr gwella prosesau busnes.

Mae ein tîm micro-fenthyciadau ymroddedig yn gweithio gyda busnesau i sicrhau bod ein benthyciadau yn diwallu eu hanghenion ac fe allant ystyried benthyciadau pellach wrth i fusnes dyfu.

Mae ein tîm buddsoddiadau newydd hynod o brofiadol yn seiliedig ar hyd a lled Cymru ac maen nhw'n gweithio gydag ystod o fusnesau twf uchel a'u cynghorwyr.

Mae ein tîm mentrau technoleg yn canolbwyntio ar fusnesau arloesol sy'n seiliedig ar dechnoleg sydd â'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr y farchnad ryngwladol.

Mae ein tîm portffolio benthyciadau yn meithrin perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm portffolio ecwiti yn adeiladu perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm datblygu eiddo yn buddsoddi mewn prosiectau datblygu masnachol a phreswyl yng Nghymru.

Dan arweiniad y prif weithredwr, Giles Thorley, mae ein tîm rheoli gweithredol ac uwch yn darparu'r strategaeth fuddsoddi sy'n gyrru manteision o ddifrif i'ch busnes.

Mae ein bwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol yn goruchwylio'r strategaeth a pherfformiad Banc Datblygu Cymru, gan dynnu ar gyfoeth o brofiad busnes rhanbarthol a byd-eang.

Mae ein tîm technegol yn cydlynu a rheoli gweithgarwch ar gyfer timau buddsoddi a phortffolio Banc Datblygu Cymru. Maent hefyd yn delio â phob ymholiad cyllid newydd ac yn cydweithio'n agos â chyllidwyr ac ymgynghorwyr eraill i sicrhau bod busnesau Cymru yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael.