Pobl a thimau

Mae gennym dîm profiadol o weithredwyr buddsoddi, portffolio a datblygu busnes.

Adam-Ramzaan

Adam Ramzaan

Tîm mentrau tech

Mae Adam yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Aled-Robertson

Aled Robertson

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Aled yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Alwyn-Thomas

Alwyn Thomas

Tîm datblygu eiddo

Mae Alwyn yn uwch swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Alyson-Green

Alyson Geen

Tîm technegol

Alyson yw ein dadansoddwr busnes, sy'n helpu i reoli ein systemau.

Amanda-Rogers

Amanda Rogers

Tîm micro fenthyciadau

Mae Amanda yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Amy-Carpenter

Amy Carpenter

Tîm portffolio ecwiti

Mae Amy yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm portffolio ecwiti.

Andrea-Richardson

Andrea Richardson

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Andrea yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Andrew-Bradshaw

Andrew Bradshaw

Tîm datblygu eiddo

Mae Andrew ydy'r rheolwr gwasanaethau eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Andrew-Drummond

Andrew Drummond

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Andrew yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Andy-Morris

Andy Morris

Tîm mentrau tech

Mae Andy yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Anna Bowen

Anna Bowen

Tîm datblygu eiddo

Mae Anna yn uwch swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Ashley-Jones

Ashley Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ashley yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Beth-Humphries

Beth Humphries

Tîm datblygu eiddo

Mae Beth yn swyddog portffolio eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Bethan-Cousins

Bethan Cousins

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Bethan yn cyfarwyddwr busnes newydd yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Bethan-Knight

Bethan Knight

Tîm portffolio ecwiti

Mae Bethan yn swyddog portffolio sy'n gweithio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Beverley-Downes

Beverley Downes

Tîm rheoli

Mae Beverley yn arwain ein timau gwasanaethau a marchnata yn Banc Datblygu Cymru.

Brad-Thatcher

Brad Thatcher

Tîm datblygu eiddo

Mae Brad yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Carl-Fitz-Gerald

Carl Fitz-Gerald

Tîm datblygu eiddo

Mae Carl yn dirprwy reolwr cronfa yn ein tîm datblygu eiddo.

Carl-Griffiths

Carl Griffiths

Tîm mentrau tech

Mae Carl yn rheoli Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Carol-Hall

Carol Hall

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Carol yw rheolwr buddsoddi ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.

Cenydd-Rowlands

Cenydd Rowlands

Tîm datblygu eiddo

Mae Cenydd yn gyfarwddwr eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Ceri-Evans

Ceri Evans

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ceri yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Charlotte-Price

Charlotte Price

Tîm micro fenthyciadau

Mae Charlotte yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Chris-Dhenin

Chris Dhenin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Chris-Hayward

Chris Hayward

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Claire-Grimshaw

Claire Grimshaw

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Claire yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Claire-Sedgwick

Claire Sedgwick

Tîm datblygu eiddo

Mae Claire yn dirprwy reolwr cronfa yn ein tîm datblygu eiddo.

Claire-Vokes

Claire Vokes

Tîm micro fenthyciadau

Mae Claire yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Claire-Sullivan

Clare Sullivan

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Clare yn rheolwr rhanbarthol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Conrad-Price

Conrad Price

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Conrad yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Daniel-Kinsey

Daniel Kinsey

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Daniel yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

 

Darren-Barlow

Darren Barlow

Tîm micro fenthyciadau

Mae Darren yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Dave-Perez

Dave Perez

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Dave yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

David-Knight

David Knight

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae David yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

David-Staziker

David Staziker

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae David ydy prif swyddog ariannol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Deanna-Burns

Deanna Burns

Tîm datblygu eiddo

Mae Deanna yn swyddog gwasanaethau eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Dianne-Walker

Dianne Walker

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Dianne yn gyfarwyddwr anweithredol gwobrwyol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Dionne-Jones

Dionne Jones

Hunanadeiladu Cymru

Mae Dionne yn swyddog hunanadeiladu yn y tîm hunanadeiladu cymru.

Donna-Strohmeyer

Donna Strohmeyer

Tîm micro fenthyciadau

Mae Donna yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Donna-Williams

Donna Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Donna yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Duncan Gray

Duncan Gray

Tîm mentrau tech

Duncan yw ein cyfarwyddwr buddsoddiadau menter technoleg.

Elen-Jones

Elen Jones

Tîm rheoli

Mae Ellen yn arwain y tîm sy'n darparu gwasanaethau cyfrifo a chymorth ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Emily-Jones

Emily Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Emily yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Emily-Wood

Emily Wood

Tîm micro fenthyciadau

Mae Emily yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Emma-Phillips

Emma Phillips

Hunanadeiladu Cymru

Mae Emma yn rheolwr gweithrediadau yn y tîm hunanadeiladu cymru.

Francesca-Salluzzi

Francesca Salluzzi

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Francwsca yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Gareth-Bullock

Gareth Bullock OBE

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Gareth yn gadeirydd ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Gareth-Mayhead

Gareth Mayhead

Tîm mentrau tech

Mae Gareth yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Gavin-Reid

Gavin Reid

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Gavin yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Giles-Thorley

Giles Thorley

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae Giles ydy prif weithredwr Banc Datblygu Cymru.

Guy-Bates

Guy Bates

Tîm portffolio ecwiti,
Tîm portffolio benthyciadau

Mae Guy yn gyfarwyddwr portffolio yn ein tîmau portffolio benthyciadau a ecwiti.

Hannah-Mallen

Hannah Mallen

Tîm mentrau tech

Mae Hannah yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Hannah-Reynolds

Hannah Reynolds

Tîm datblygu eiddo

Mae Hannah yn swyddog gwasanaethau eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Harry-George

Harry George

Tîm mentrau tech

Mae Harry yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Iestyn-Evans

Iestyn Evans

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Iestyn yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Iraj-Amiri

Iraj Amiri

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Iraj yn gyfarwyddwr anweithredol a chadeirydd y pwyllgor archwilio a risg ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Jack-Christopher

Jack Christopher

Tîm mentrau tech

Mae Jack yn swyddog buddsoddi yn ein tîm buddsoddiad menter technoleg. 

James-Brennan

James Brennan

Tîm datblygu eiddo

Mae James yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

James-Ryan

James Ryan

Tîm micro fenthyciadau

Mae James yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Janet-Speck

Janet Speck

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Janet yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Jessica-White

Jessica White

Tîm micro fenthyciadau

Mae Jessica yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Jill-Allen

Jill Allen

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Jill yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Jo-Criddle

Jo Criddle

Tîm technegol

Mae Jo ydy cyfarwyddwr gweithrediadau buddsoddi ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Jo-Thomas

Jo Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Jo yn ddirprwy reolwr cronfa yn y tîm buddsoddiadau newydd.

John-Babalola

John Babalola

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae John yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Julie-Snape

Julie Snape

Tîm micro fenthyciadau

Mae Julie yn uwch gweinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Kabitah-Begum

Kabitah Begum

Tîm portffolio ecwiti

Mae Kabitah yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Karl-Jones

Karl Jones

Tîm datblygu eiddo

Mae Karl yn uwch swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Kate-Methuen-Ley

Kate Methuen-Ley

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Kate yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Keith-Clements

Keith Clements

Tîm datblygu eiddo

Mae Keith yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Kelly-Crawford

Kelly Crawford

Tîm datblygu eiddo

Mae Kelly yn swyddog gwasanaethau eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Kelly-Freeman

Kelly Freeman

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Kelly yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Kelly-Jones

Kelly Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Kelly yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Kelsie-Taylor

Kelsie Taylor

Tîm portffolio ecwiti

Mae Kelsie yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Laura-Kilvington

Laura Kilvington

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Laura yn weinyddwr cymorth buddsoddi ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.


 

Leanna-Davies

Leanna Davies

Tîm portffolio ecwiti

Mae Leanna yn rheolwr datblygu portffolio yn y tîm datblygu portffolio.

Leigh-John

Leigh John

Tîm datblygu eiddo

Mae Leigh yn swyddog datblygu eiddo cynorthwyol yn ein tîm datblygu eiddo.

Lewis-Hicks

Lewis Hicks

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Lewis yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Linzi-Plant

Linzi Plant

Tîm mentrau tech

Mae Linzi yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Lisa-Roberts

Lisa Roberts

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Lisa yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Loryn-Mulhearn

Loryn Mulhearn

Tîm micro fenthyciadau

Mae Loryn yn weinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Mal-Green

Malcolm Green

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Malcolm yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Mark-Bowman

Mark Bowman

Tîm mentrau tech

Mae Mark yn rheolwr cronfa fentro yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Mark Halliday

Mark Halliday

Tîm portffolio ecwiti

Mae Mark yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Michael-Bakewall

Michael Bakewell

Tîm mentrau tech

Mae Michael yn dirprwy pennaeth portffolio yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Mike Owen

Mike Owen

Tîm rheoli

Mae Mike ydy gyfarwyddwr buddsoddi ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Nakeja-Howell

Nakeja Howell

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nakeja yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Natalie-Britton

Natalie Britton

Tîm datblygu eiddo

Mae Natalie yn swyddog portffolio eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Natalie-Hughes

Natalie Hughes

Tîm micro fenthyciadau

Mae Natalie yn gweinyddwr cymorth buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Navid-Falatoori

Navid Falatoori

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Navid yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Neil-Maguinness

Neil Maguiness

Tîm rheoli

Mae Neil ydy'r cyfarwyddwr risg, cydymffurfiaeth a chyfreithiol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Nick-Stork

Nick Stork

Tîm buddsoddiadau newydd

Nick yw rheolwr y gronfa yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Nicola-Crocker

Nicola Crocker

Tîm datblygu eiddo

Mae Nicola yn rheolwr y gronfa yn ein tîm datblygu eiddo.

Nicola-Edwards

Nicola Edwards

Tîm micro fenthyciadau

Mae Nicola yn rheolwr y gronfa ar gyfer yn y tîm micro fenthyciadau.

Nicola-Griffiths

Nicola Griffiths

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nicola yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Rachel-Miles

Rachel Miles

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rachel yn rheoli ein tîm portffolio benthyciadau.

Rebecca-Rowden

Rebecca Rowden

Tîm technegol

Mae Rebecca yn rheoli tîm datblygu a dadansoddi busnes

Rhian Elston

Rhian Elston

Tîm rheoli

Mae Rhian yn arwain ein timau technoleg, micro-fenthyciadau a phortffolio ecwiti ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Rhiannon-Brewer

Rhiannon Brewer

Tîm micro fenthyciadau

Mae Rhiannon yn dirprwy reolwr cronfa yn y tîm micro fenthyciadau.

Rhodri-Evans

Rhodri Evans

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Rhodri yn ddirprwy reolwr cronfa yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Rhys-Jones

Rhys Jones

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Rhys yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Richard Easton

Richard Easton

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Richard yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Richard-Jenkins

Richard Jenkins

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rhian yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Richard-Thompson

Richard Thompson

Tîm mentrau tech

Mae Richard yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Rob-Good

Rob Good

Tîm datblygu eiddo

Mae Rob yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Rob-Hunter

Rob Hunter

Tîm rheoli

Mae Rob ydy'r cyfarwyddwr strategaeth, pobl a batblygu ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Rob-Lamb

Rob Lamb

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Rob yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Roger-Jeynes

Roger Jeynes

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Roger yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru

Sally-Phillips

Sally Phillips

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Sally yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sam-Macallister-Smith

Sam Macalister-Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Sam yn swyddog portffolio sy'n gweithio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Samantha-Fransham

Samantha Fransham

Tîm datblygu eiddo

Mae Samantha ydy'r pennaeth gweithredol gwasanaethau eiddo yn ein tîm datblygu eiddo.

Sarah-Albrighton

Sarah Albrighton

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Sarah yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sarah-Smith

Sarah Smith

Tîm mentrau tech

Mae Sarah yn weithredwr buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Scott-Hughes

Scott Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Scott yn uwch swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sophia-Campion

Sophia Campion

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Sophia yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Steve-Elias

Stephen Elias

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Steve yn ddirprwy reolwr cronfa yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Steve-Holt

Steve Holt

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Steve yw cyfarwyddwr ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.

Stewart-Williams

Stewart Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Stewart yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Tom-Davies

Tom Davies

Tîm mentrau tech

Mae Tom yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Tom-Preene

Tom Preene

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Tom yw rheolwr gweithrediadau Angylion Buddsoddi Cymru.

Tom-Rook

Tom Rook

Tîm portffolio ecwiti

Mae Tom yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Vanessa-Smith

Vanessa Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Vanessa yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Will-Campion

Will Campion

Tîm technegol

Will yw ein rheolwr gwella prosesau busnes.

Will-Jones

Will Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Will yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Mae ein tîm micro-fenthyciadau ymroddedig yn gweithio gyda busnesau i sicrhau bod ein benthyciadau yn diwallu eu hanghenion ac fe allant ystyried benthyciadau pellach wrth i fusnes dyfu.

Mae ein tîm buddsoddiadau newydd hynod o brofiadol yn seiliedig ar hyd a lled Cymru ac maen nhw'n gweithio gydag ystod o fusnesau twf uchel a'u cynghorwyr.

Mae ein tîm mentrau technoleg yn canolbwyntio ar fusnesau arloesol sy'n seiliedig ar dechnoleg sydd â'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr y farchnad ryngwladol.

Mae ein tîm portffolio benthyciadau yn meithrin perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm portffolio ecwiti yn adeiladu perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm datblygu eiddo yn buddsoddi mewn prosiectau datblygu masnachol a phreswyl yng Nghymru.

Dan arweiniad y prif weithredwr, Giles Thorley, mae ein tîm rheoli gweithredol ac uwch yn darparu'r strategaeth fuddsoddi sy'n gyrru manteision o ddifrif i'ch busnes.

Mae ein bwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol yn goruchwylio'r strategaeth a pherfformiad Banc Datblygu Cymru, gan dynnu ar gyfoeth o brofiad busnes rhanbarthol a byd-eang.

Mae ein tîm technegol yn cydlynu a rheoli gweithgarwch ar gyfer timau buddsoddi a phortffolio Banc Datblygu Cymru. Maent hefyd yn delio â phob ymholiad cyllid newydd ac yn cydweithio'n agos â chyllidwyr ac ymgynghorwyr eraill i sicrhau bod busnesau Cymru yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael.