Pobl a thimau

Mae gennym dîm profiadol o weithredwyr buddsoddi, portffolio a datblygu busnes.

Alex Leigh

Tîm mentrau tech

Mae Alex yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Alun Lister

Datblygu busnes

Mae Alun yn rheoli'r ymholiadau a ddaw i mewn ynghylch cyllid busnes.

Alun Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Alun yw’r rheolwr rhanbarthol buddsoddiadau newydd ar gyfer Gorllewin Cymru.

Alwyn Thomas

Tîm datblygu eiddo

Mae Alwyn yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru.

Amy Carpenter

Tîm portffolio ecwiti

Mae Amy yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm datblygu portffolio.

Anna Bowen

Tîm micro fenthyciadau

Mae Anna yn swyddog buddsoddi yn ein tîm micro-fenthyciadau. Mae hi'n gweithio ar draws Gogledd Cymru.

Ashley Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ashley yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Bethan Cousins

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Bethan yn ddirprwy rheolwr cronfa yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Beverley Downes

Tîm rheoli

Mae Beverley yn arwain ein timau TGCh, gwasanaethau a marchnata yma ym Manc Datblygu Cymru.

Carl Griffiths

Tîm mentrau tech

Mae Carl yn rheoli Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Carol Bell

Bwrdd cyfarwyddwyr

Dechreuodd Carol ei gyrfa yn y diwydiant olew a nwy cyn symud i faes bancio.  

Carol Hall

Angylion Buddsoddi Cymru

Carol yw ein rheolwr rhanbarthol ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru yn ne ddwyrain Cymru.

Caroline Devereux

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae Caroline yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm Angylion Buddsoddi Cymru ni.

Cenydd Rowlands

Tîm datblygu eiddo

Mae Cenydd yn rheoli ein cronfa a'n tîm eiddo.

Chris Dhenin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Chris Griffiths

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn rheoli'r tîm buddsoddiadau newydd.

Chris Hayward

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Claire Sedgwick

Tîm datblygu eiddo

A hithau wedi'i lleoli yn Llanelwy, mae Claire yn gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar hyd a lled Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Colin Lucas

Angylion Buddsoddi Cymru

Colin yw ein rheolwr buddsoddi rhanbarthol ar ‘Angylion Buddsoddi Cymru’ yn ne Cymru.

Dave Perez

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Dave yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

David Knight

Tîm micro fenthyciadau

Mae David yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm Micro Fenthyciadau.

David Roberts

Tîm portffolio benthyciadau

Mae David yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

David Staziker

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae David yn arwain timau cyllid a gweinyddiaeth fewnol Banc Datblygu Cymru.

Diane White

Tîm datblygu eiddo

Mae Diane yn swyddog datblygu eiddo yn ein tîm eiddo ymroddedig.

Donna Strohmeyer

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Donna yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Duncan Gray

Tîm mentrau tech

Duncan is a deputy fund manager in our technology venture investments team.

Emily Jones

Tîm mentrau tech

Mae Emily yn cynnig cymorth gweinyddol a gweithredol i'n swyddogion buddsoddi technoleg.

Emily Wood

Tîm micro fenthyciadau

Mae Emily yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn ein tîm micro-fenthyciadau.

Emma Phillips

Angylion Buddsoddi Cymru

Emma yw rheolwr gweithrediadau Angylion Buddsoddi Cymru.

Gareth Bullock

Bwrdd cyfarwyddwyr

Yn ogystal â bod yn Gadeirydd Bwrdd Datblygu Banc Cymru, mae gan Gareth nifer o swyddogaethau cyfarwyddo anweithredol neu rolau cynghorol uwch ar hyn o bryd.

Gaynor Morris

Tîm micro fenthyciadau

Dechreuais fy ngyrfa fel hyfforddai rheoli gyda Barclays ac mae gennyf dros 22 mlynedd o brofiad mewn cyllid busnes.

Giles Thorley

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae gan Giles dros 20 mlynedd o brofiad ar lefel uwch reolaethol ac ecwiti preifat. Mae hefyd yn angel busnes ac yn aelod o Gyngor Bar Cymru a Lloegr.

Guy Bates

Tîm rheoli

Guy yw ein cyfarwyddwr portffolio, mae'n gweithio gyda rheolwyr portffolio i lunio ein strategaeth fuddsoddi ddilynol.

Heather Abrahams

Tîm micro fenthyciadau

Mae Heather yn weithredwr buddsoddi sy'n arbenigo mewn benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 yn y Gogledd.

Huw Morgan

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Huw yn fanciwr cymwysedig trwy gyfrwng yr FCIB ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector bancio.

Iraj Amiri

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Iraj Amiri yn arloeswr yn y maes llywodraethu a sicrwydd.

Janet McDonald

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Janet yn cynnig cymorth gweinyddol a gweithredol i'n swyddogion portffolio.

Jo Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Jo yn swyddog buddsoddi sy'n gweithio ar draws De Cymru.

John Mihell

Tîm portffolio ecwiti

Mae John yn rheoli'r tîm datblygu portffolio.

Judi Oates

Tîm rheoli

Judi yw ysgrifennydd cwmni a swyddog cydymffurfiaeth grŵp Banc Datblygu Cymru.

Karl Jones

Tîm datblygu eiddo

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, mae Karl yn gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar hyd a lled De Cymru.

Kelly Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Kelly yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Laura James-Mowbray

Angylion Buddsoddi Cymru

Laura yw ein rheolwr buddsoddi rhanbarthol ar ‘Angylion Buddsoddi Cymru’ yn gogledd Cymru.

Leanna Davies

Tîm portffolio ecwiti

Mae Leanna yn rheolwr datblygu portffolio yn y tîm datblygu portffolio.

Margaret Llewellyn

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Margaret yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth.

Mark Morgan

Tîm datblygu eiddo

Mae Mark yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru. Mae'n cwmpasu gogledd a gorllewin Cymru.

Matthew Wilde

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Matthew yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Mike Owen

Tîm rheoli

Mike yw ein cyfarwyddwr buddsoddi grŵp, sy'n rheoli tîm sy'n ymdrin â thros £1 biliwn mewn arian cyllido.

Natalie Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Natalie yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm buddsoddi newydd.

Natalie Woods

Tîm datblygu eiddo

Mae Natalie yn cynnig cefnogaeth weinyddol i'n swyddogion datblygu eiddo. 

Navid Falatoori

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Navid yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Neil Maguiness

Tîm rheoli

Neil yw ein cyfarwyddwr risg, cydymffurfiaeth a chyfreithiol.

Nick Stork

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Nick yn ddirprwy rheolwr cronfa yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Nicola Crocker

Tîm datblygu eiddo

Mae Nicola yn uwch swyddog datblygu eiddo yn ein tîm eiddo ymroddedig.

Nicola Edwards

Tîm micro fenthyciadau

Nicola yw rheolwr y gronfa ar gyfer y tîm micro-fenthyciadau.

Nicola Griffiths

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nicola yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Paul Lee

Tîm mentrau tech

Mae Paul yn arwain tîm o weithredwyr buddsoddi sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi mewn cwmnïau sy'n gyfoethog mewn eiddo deallusol.

Philip Barnes

Tîm mentrau tech

Mae Philip yn swyddog buddsoddi yn ein tîm buddsoddiadau menter technoleg.

Rachel Miles

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rachel yn rheoli ein portffolio benthyciadau ar hyd a lled Cymru.

Rebecca Rowden

Datblygu busnes

Mae Rebecca yn rheoli tîm datblygu a dadansoddi busnes

Rhian Elston

Tîm rheoli

Rhian yw un o'n cyfarwyddwyr buddsoddi, sy'n rheoli ein timau technoleg, micro-fenthyciadau a phortffolio ecwiti.

Rhian Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rhian yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Rhiannon Brewer

Tîm micro fenthyciadau

Mae Rhiannon yn Uwch Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Rhodri Evans

Tîm buddsoddiadau newydd

Rhodri yw ein dirprwy reolwr y gronfa yng Ngogledd Cymru.

Richard Easton

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Richard yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

Richard Thompson

Tîm mentrau tech

Mae Richard yn arbenigo mewn buddsoddiadau ecwiti ar gyfer cwmnïau sy'n gyfoethog mewn technoleg.

Rob Hunter

Tîm rheoli

Rob yw ein cyfarwyddwr strategaeth, sy'n arwain ar godi arian yn y dyfodol a chynllunio strategol.

Roger Jeynes

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Roger Jeynes yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Ruby Harcombe

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ruby yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sam Macalister-Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Sam yn swyddog portffolio sy'n gweithio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Sarah Ryan

Tîm micro fenthyciadau

Mae Sarah yn darparu cymorth gweinyddol i'r tîm micro-fenthyciadau.

Sarah Smith

Tîm mentrau tech

Mae Sarah yn swyddog buddsoddi sy'n arbenigo mewn buddsoddiadau sbarduno ar gyfer cwmnïau technoleg.

Scott Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Scott yn swyddog buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Stephen Elias

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Steve yn uwch swyddog portffolio sy'n gweithio ar draws De Cymru.  

Stephen Galvin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Steve yn Uwch Swyddog Buddsoddi yn ein tîm Buddsoddiadau Newydd. Mae'n arbenigo mewn cytundebau olyniaeth.

Steve Holt

Angylion Buddsoddi Cymru

Steve yw ein cyfarwyddwr ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.

Steve Smith

Tîm mentrau tech

Mae Steve yn rheoli tîm o swyddogion buddsoddi technoleg ymroddedig a gweithredwyr portffolio.

Stewart Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Stewart yn swyddog portffolio yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru.

Tara Lee-Fox

Tîm micro fenthyciadau

Mae Tara yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

 

Zoë Reich

Tîm mentrau tech

Mae Zoë yn buddsoddi mewn cwmnïau twf cynnar sy'n gyfoethog mewn technoleg yma yng Nghymru.

Mae ein tîm micro-fenthyciadau ymroddedig yn gweithio gyda busnesau i sicrhau bod ein benthyciadau yn diwallu eu hanghenion ac fe allant ystyried benthyciadau pellach wrth i fusnes dyfu.

Mae ein tîm buddsoddiadau newydd hynod o brofiadol yn seiliedig ar hyd a lled Cymru ac maen nhw'n gweithio gydag ystod o fusnesau twf uchel a'u cynghorwyr.

Mae ein tîm mentrau technoleg yn canolbwyntio ar fusnesau arloesol sy'n seiliedig ar dechnoleg sydd â'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr y farchnad ryngwladol.

Mae ein tîm portffolio benthyciadau yn meithrin perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm portffolio ecwiti yn adeiladu perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm datblygu eiddo yn buddsoddi mewn prosiectau datblygu masnachol a phreswyl yng Nghymru.

Dan arweiniad y prif weithredwr, Giles Thorley, mae ein tîm rheoli gweithredol ac uwch yn darparu'r strategaeth fuddsoddi sy'n gyrru manteision o ddifrif i'ch busnes.

Mae ein bwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol yn goruchwylio'r strategaeth a pherfformiad Banc Datblygu Cymru, gan dynnu ar gyfoeth o brofiad busnes rhanbarthol a byd-eang.

Mae ein tîm datblygu busnes yn cydlynu a rheoli gweithgarwch ar gyfer timau buddsoddi a phortffolio Banc Datblygu Cymru. Maent hefyd yn delio â phob ymholiad cyllid newydd ac yn cydweithio'n agos â chyllidwyr ac ymgynghorwyr eraill i sicrhau bod busnesau Cymru yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael.