Pobl a thimau

Mae gennym dîm profiadol o weithredwyr buddsoddi, portffolio a datblygu busnes.

Aled Robertson

Aled Robertson

Tîm micro fenthyciadau

Mae Aled yn gynorthwyydd portffolio yn ein tîm micro-fenthyciadau.

Alex Baines

Alex Baines

Tîm micro fenthyciadau

Mae Alex yn swyddog buddsoddi yn ein tîm micro-fenthyciadau.

Alun Lister

Alun Lister

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Alun yn gofalu am ein cwsmeriaid micro fenthyciadau yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

alwyn thomas

Alwyn Thomas

Tîm datblygu eiddo

Mae Alwyn yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru.

alyson geen

Alyson Geen

Tîm technegol

Alyson yw ein dadansoddwr busnes, sy'n helpu i reoli ein systemau.

Amy Carpenter

Amy Carpenter

Tîm portffolio ecwiti

Mae Amy yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm datblygu portffolio.

Andrea Richardson

Andrea Richardson

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Andrea yn swyddog portffolio yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru.

andrew bradshaw

Andrew Bradshaw

Tîm datblygu eiddo

Andrew yw'r rheolwr gwasanaethau eiddo ac mae'n seiliedig yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

andy morris

Andy Morris

Tîm portffolio ecwiti

Mae Andy yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Anna Bowen

Anna Bowen

Tîm datblygu eiddo

Mae Anna yn swyddog datblygu eiddo cynorthwyol wedi'i lleoli yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru. 

Ashley Jones

Ashley Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ashley yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

beth

Beth Humphries

Tîm datblygu eiddo

Mae Beth yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm datblygu eiddo.

Bethan Cousins

Bethan Cousins

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Bethan yn cyfarwyddwr busnes newydd yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Beverley Downes

Beverley Downes

Tîm rheoli

Mae Beverley yn arwain ein timau gwasanaethau a marchnata yma ym Manc Datblygu Cymru.

brad thatcher

Brad Thatcher

Tîm datblygu eiddo

Mae Brad yn swyddog datblygu eiddo yn seiliedig yn ein swyddfa yn Ne Cymru.

carl fitz-gerald

Carl Fitz-Gerald

Tîm datblygu eiddo

Mae Carl yn swyddog datblygu eiddo yn seiliedig yn ein swyddfa yn Ne Cymru.

Carl Griffiths

Carl Griffiths

Tîm mentrau tech

Mae Carl yn rheoli Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Carol Bell

Carol Bell

Bwrdd cyfarwyddwyr

Yn ddiwydiannwr ac ariannwr profiadol, cychwynnodd Carol ei gyrfa yn y diwydiant olew a nwy cyn symud i faes bancio.

Carol Hall

Carol Hall

Angylion Buddsoddi Cymru

Carol yw ein rheolwr buddsoddi rhanbarthol, Angylion Buddsoddi Cymruar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru yn ne ddwyrain Cymru.

Cenydd-Rowlands

Cenydd Rowlands

Tîm datblygu eiddo

Mae Cenydd yn rheoli ein cronfa a'n tîm eiddo.

charlotte price

Charlotte Price

Tîm buddsoddiadau newydd

Wedi’i lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, mae Charlotte yn cefnogi busnesau ledled Cymru gyda micro fenthyciadau.

chris dhenin

Chris Dhenin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Chris Griffiths

Chris Griffiths

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn rheoli'r tîm technegol.

Chris Hayward

Chris Hayward

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Chris yn swyddog buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Claire Sedgwick

Claire Sedgwick

Tîm datblygu eiddo

Dirprwy reolwr cronfa ydi Claire gyda'n tîm eiddo ymroddedig yn Wrecsam.

claire vokes

Claire Vokes

Tîm micro fenthyciadau

Mae Claire yn weithredwr buddsoddi yn y tîm benthyciadau meicro.

clare sullivan

Clare Sullivan

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Clare yn swyddog buddsoddi yn ein tîm buddsoddiadau newydd.

Colin Batten

Colin Batten

Tîm mentrau tech

Mae Colin yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Daniel Kinsey

Daniel Kinsey

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Daniel yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

 

Dave Perez

Dave Perez

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Dave yn uwch swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

david blake

David Blake

Tîm mentrau tech

Mae David yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

David Knight

David Knight

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae David yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

David Staziker

David Staziker

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Mae David yn arwain timau cyllid mewnol a TGCh Banc Datblygu Cymru.

Donna Strohmeyer

Donna Strohmeyer

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Donna yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm Micro Fenthyciadau.

donna williams

Donna Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Donna yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Duncan Gray

Duncan Gray

Tîm mentrau tech

Duncan yw ein cyfarwyddwr buddsoddiadau menter technoleg.

Ed Snow

Ed Snow

Tîm mentrau tech

Mae Ed yn gweithio gyda'r tîm mentrau technoleg gyda'u buddsoddiadau mewn busnesau newydd.

Elen Jones

Elen Jones

Tîm rheoli

Mae Ellen yn arwain tîm sy'n darparu gwasanaethau cyfrifo a chymorth i'r Grŵp.

Emily Jones

Emily Jones

Tîm mentrau tech

Mae Emily yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Emily Wood

Emily Wood

Tîm micro fenthyciadau

Mae Emily yn swyddog buddsoddi yn ein tîm micro-fenthyciadau.

Emma Phillips

Emma Phillips

Tîm datblygu eiddo

Emma yw rheolwr gweithrediadau, Hunan Adeiladu Cymru

Gareth Bullock

Gareth Bullock

Bwrdd cyfarwyddwyr

Yn ogystal â bod yn gadeirydd Bwrdd Banc Datblygu Cymru, ar hyn o bryd mae Gareth yn dal nifer o rolau cyfarwyddiaethol anweithredol ac uwch rolau cynghori.

Gaynor Morris

Gaynor Morris

Tîm micro fenthyciadau

Dechreuais fy ngyrfa fel hyfforddai rheoli gyda Barclays ac mae gennyf dros 22 mlynedd o brofiad mewn cyllid busnes.

giles thorley

Giles Thorley

Bwrdd cyfarwyddwyr,
Tîm rheoli

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roedd Giles yn bartner yn y cwmni ecwiti preifat TDR Capital LLP.

guy bates

Guy Bates

Tîm portffolio ecwiti,
Tîm portffolio benthyciadau

Guy yw ein cyfarwyddwr portffolio, mae'n gweithio gyda rheolwyr portffolio i lunio ein strategaeth fuddsoddi ddilynol.

hannah reynolds

Hannah Reynolds

Tîm micro fenthyciadau

Mae Hannah yn gweinyddydd cymorth buddsoddi yn ein tîm micro fenthyciadau.

Huw Morgan

Huw Morgan

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Huw yn fanciwr â chymhwyster FCIB gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector bancio.

Iraj Amiri

Iraj Amiri

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Iraj Amiri yn arloeswr ym maes llywodraethu a sicrwydd.

Jack Christopher

Jack Christopher

Tîm mentrau tech

Mae Jack yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn ein tîm buddsoddiad menter technoleg. 

james brennan

James Brennan

Tîm datblygu eiddo

James is a property development executive based in Cardiff.

Janet Speck

Janet Speck

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Janet yn cynnig cymorth gweinyddol a gweithredol i'n swyddogion portffolio.

jessica

Jessica White

Tîm micro fenthyciadau

Mae Jessica yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

Jill Woodward

Jill Woodward

Tîm datblygu eiddo

Mae Jill Woodward yn ddirprwy reolwr cronfa yn ein tîm eiddo.

Jo Thomas

Jo Thomas

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Jo yn uwch weithredwr buddsoddi sy'n gweithio ledled de Cymru.

Judi Oates

Judi Oates

Tîm rheoli

Judi yw ysgrifennydd cwmni a swyddog cydymffurfiaeth grŵp Banc Datblygu Cymru.

kabitah begum

Kabitah Begum

Tîm portffolio ecwiti

Mae Kabitah yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Karl Jones

Karl Jones

Tîm datblygu eiddo

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, mae Karl yn gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar hyd a lled De Cymru.

Kate Methuen-Ley

Kate Methuen-Ley

Bwrdd cyfarwyddwyr

Kate Methuen-Ley yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Kelly Jones

Kelly Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Kelly yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Leanna Davies

Leanna Davies

Tîm portffolio ecwiti

Mae Leanna yn rheolwr datblygu portffolio yn y tîm datblygu portffolio.

Leigh John

Leigh John

Tîm datblygu eiddo

Mae Leigh yn swyddog hunan-adeiladu wedi'i leoli yn Llanelli.

Mal Green

Mal Green

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Mal yn cynorthwyydd portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Manuel Di Campli

Manuel Di Campli

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Manuel yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

mark bowman

Mark Bowman

Tîm mentrau tech

Mae Mark yn Uwch Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

mark halliday

Mark Halliday

Tîm portffolio ecwiti

Mae Andy yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

matthew

Matthew Wilde

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Matthew yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

michael bakewell

Michael Bakewell

Tîm mentrau tech

Mae Michael yn ddirprwy reolwr cronfa yn ein tîm buddsoddiadau menter technoleg.

michael rees

Michael Rees

Tîm mentrau tech

Mae Michael yn swyddog buddsoddi cynorthwyol yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Mike Owen

Mike Owen

Tîm rheoli

Mike yw ein cyfarwyddwr buddsoddi grŵp, sy'n rheoli tîm sy'n ymdrin â thros £1 biliwn mewn arian cyllido.

nakeja howell

Nakeja Howell

Tîm technegol

Nakeja yw ein gweinyddydd datblygu a dadansoddi busnes.

Natalie Britton

Natalie Britton

Tîm datblygu eiddo

Mae Natalie yn swyddog portffolio widdo wedi'i lleoli yng Nghaerdydd.

Natalie Hughes

Natalie Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Natalie yn darparu cefnogaeth weinyddol i'n tîm buddsoddi newydd.

Navid Falatoori

Navid Falatoori

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Navid yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Natalie Phillips

Neil Maguiness

Tîm rheoli

Neil yw ein cyfarwyddwr risg, cydymffurfiaeth a chyfreithiol.

Nick Batt

Nick Batt

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nick yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Nick Stork

Nick Stork

Tîm buddsoddiadau newydd

Nick yw rheolwr y gronfa ar gyfer y tîm buddsoddiadau newydd.

Nicola Crocker

Nicola Crocker

Tîm datblygu eiddo

Mae Nicola yn rheolwr cronfa yn ein tîm eiddo ymroddedig.

Nicola Edwards

Nicola Edwards

Tîm micro fenthyciadau

Nicola yw rheolwr y gronfa ar gyfer y tîm micro-fenthyciadau.

Nicola Griffiths

Nicola Griffiths

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Nicola yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

oksana

Oksana Medvid

Tîm mentrau tech

Mae Oksana yn gweinyddydd cymorth buddsoddi yn ein tîm mentrau technoleg.

Oliver Wheatley

Oliver Wheatley

Tîm mentrau tech

Mae Oliver yn Swyddog Buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau menter Technoleg.

Rachel Miles

Rachel Miles

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rachel yn rheoli ein portffolio benthyciadau ar hyd a lled Cymru.

Becki BD

Rebecca Rowden

Tîm technegol

Mae Rebecca yn rheoli tîm datblygu a dadansoddi busnes

Rhian Elston

Rhian Elston

Tîm rheoli

Rhian yw un o'n cyfarwyddwyr buddsoddi, sy'n rheoli ein timau technoleg, micro-fenthyciadau a phortffolio ecwiti.

rhian jones

Rhian Jones

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rhian yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Rhiannon Brewer

Rhiannon Brewer

Tîm micro fenthyciadau

Mae Rhiannon yn dirprwy reolwr cronfa yn y tîm buddsoddiadau micro.

Rhodri Evans

Rhodri Evans

Tîm buddsoddiadau newydd

Rhodri yw ein dirprwy reolwr y gronfa yng Ngogledd Cymru.

Rhys Jones

Rhys Jones

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Rhys Jones yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Richard Easton

Richard Easton

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Richard yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio benthyciadau.

richard jenkins

Richard Jenkins

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rhian yn swyddog portffolio yn y tîm monitro portffolio.

Rhodri Evans

Richard Thompson

Tîm mentrau tech

Mae Richard yn arbenigo mewn buddsoddiadau ecwiti ar gyfer cwmnïau sy'n gyfoethog mewn technoleg.

rob good

Rob Good

Tîm datblygu eiddo

Mae Rob yn swyddog datblygu eiddo wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru.

Rob Hunter

Rob Hunter

Tîm rheoli

Rob yw ein cyfarwyddwr strategaeth, sy'n arwain ar godi arian yn y dyfodol a chynllunio strategol.

Rob Lamb

Rob Lamb

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Rob Lamb yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Rob Barber

Robert Barber

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Rob yn uwch weithredwr portffolio yn y tîm monitro portffolio.

roger jeynes

Roger Jeynes

Bwrdd cyfarwyddwyr

Mae Roger Jeynes yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru ac mae'n aelod o'i bwyllgor buddsoddi.

Ruby Harcombe

Ruby Harcombe

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Ruby yn swyddog buddsoddi yn y tîm buddsoddiadau newydd.

Sally Phillips.

Sally Phillips

Tîm buddsoddiadau newydd

Rwy’n gweithio yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru yn Llanelli, ac edrychaf ymlaen at barhau i feithrin perthynas gyda gweithwyr proffesiynol a pherchnogion busnes. 

Sam Macalister-Smith

Sam Macalister-Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Sam yn swyddog portffolio sy'n gweithio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Sarah Smith

Sarah Smith

Tîm mentrau tech

Mae Sarah yn weithredwr buddsoddi cynorthwyol sy'n arbenigo mewn buddsoddiadau hadau ar gyfer cwmnïau technoleg.

scott hughes

Scott Hughes

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Scott yn swyddog buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

sion wynne

Siôn Wynne

Tîm micro fenthyciadau

Mae Siôn yn swyddog buddsoddi yn ein tîm micro-fenthyciadau.

Steve Elias

Stephen Elias

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Steve yn ddirprwy reolwr cronfa sy'n gweithio ledled de Cymru.

Steve Galvin

Stephen Galvin

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Steve yn Uwch Swyddog Buddsoddi yn ein tîm Buddsoddiadau Newydd. Mae'n arbenigo mewn cytundebau olyniaeth.

Stephen Higgins

Stephen Higgins

Tîm datblygu eiddo

Mae Stephen yn swyddog datblygu eiddo yn seiliedig yn ein swyddfa yn Ne Cymru.

Steve Holt

Steve Holt

Angylion Buddsoddi Cymru

Steve yw ein cyfarwyddwr ar gyfer Angylion Buddsoddi Cymru.

Stewart Williams

Stewart Williams

Tîm portffolio benthyciadau

Mae Stewart yn swyddog portffolio yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru.

Tara Lee-Fox

Tara Lee-Fox

Tîm micro fenthyciadau

Mae Tara yn swyddog buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau.

 

tom preene

Tom Preene

Tom yw rheolwr gweithrediadau, Angylion Buddsoddi Cymru

Tom Rook

Tom Rook

Tîm portffolio ecwiti

Mae Tom yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Vanessa Smith

Vanessa Smith

Tîm portffolio ecwiti

Mae Vanessa yn swyddog portffolio yn ein tîm portffolio ecwiti.

Will Campion

Will Campion

Tîm technegol

Will yw ein rheolwr gwella prosesau busnes.

Will Jones, Swyddog Buddsoddi

Will Jones

Tîm buddsoddiadau newydd

Mae Will yn swyddog buddsoddi gyda'n nhîm buddsoddiadau newydd, wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru

Mae ein tîm micro-fenthyciadau ymroddedig yn gweithio gyda busnesau i sicrhau bod ein benthyciadau yn diwallu eu hanghenion ac fe allant ystyried benthyciadau pellach wrth i fusnes dyfu.

Mae ein tîm buddsoddiadau newydd hynod o brofiadol yn seiliedig ar hyd a lled Cymru ac maen nhw'n gweithio gydag ystod o fusnesau twf uchel a'u cynghorwyr.

Mae ein tîm mentrau technoleg yn canolbwyntio ar fusnesau arloesol sy'n seiliedig ar dechnoleg sydd â'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr y farchnad ryngwladol.

Mae ein tîm portffolio benthyciadau yn meithrin perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm portffolio ecwiti yn adeiladu perthynas â'n cwsmeriaid i sicrhau bod ein cyllid a'n buddsoddiadau yn eu helpu i dyfu.

Mae ein tîm datblygu eiddo yn buddsoddi mewn prosiectau datblygu masnachol a phreswyl yng Nghymru.

Dan arweiniad y prif weithredwr, Giles Thorley, mae ein tîm rheoli gweithredol ac uwch yn darparu'r strategaeth fuddsoddi sy'n gyrru manteision o ddifrif i'ch busnes.

Mae ein bwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol yn goruchwylio'r strategaeth a pherfformiad Banc Datblygu Cymru, gan dynnu ar gyfoeth o brofiad busnes rhanbarthol a byd-eang.

Mae ein tîm technegol yn cydlynu a rheoli gweithgarwch ar gyfer timau buddsoddi a phortffolio Banc Datblygu Cymru. Maent hefyd yn delio â phob ymholiad cyllid newydd ac yn cydweithio'n agos â chyllidwyr ac ymgynghorwyr eraill i sicrhau bod busnesau Cymru yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael.