A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Gyrfaoedd

O weithio yn ein timau buddsoddi a phortffolio, i'n swyddogaethau cyllid a marchnata a thîm Cymorth i Brynu Cymru.

Wrth wraidd ein llwyddiant mae ein pobl. Fel y busnesau rydym yn gweithio â nhw, rydym yn gweld ein gweithwyr fel buddsoddiadau hirdymor. Rydym yn ceisio grymuso ein staff trwy'r amser i fod yn wneuthurwyr penderfyniadau ac rydym yn annog datblygiad personol a phroffesiynol yn gyson.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a hyblyg gyda swyddfeydd ledled Cymru.

Buddion a gwobrwyon

Byddwn bob amser yn cydnabod ac yn gwobrwyo eich gwaith caled a’ch llwyddiant. Rydym yn cynnig:

 • Gweithio hyblyg
 • Cyflog cystadleuol
 • Cynllun bonws dewisol
 • Cynllun pensiwn cyfrannol – cyfraniad cyflogwr o hyd at 10%
 • 30 diwrnod o wyliau
 • Cynllun gofal iechyd preifat BUPA (cyfrannol)
 • Cynllun beicio i'r gwaith
 • Parcio am ddim
 • Cynllun benthyca i weithwyr
 • Cyfleoedd dilyniant gyrfa
 • Dysgu a datblygu
 • Gweithgareddau lles

Mae Banc Datblygu Cymru yn sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau ac wedi ennill Gwobr Arian gan Chwarae Teg am fod yn ‘gyflogwr chwarae teg’. Mae hyn yn rhoi manteision gweithlu gwirioneddol gytbwys i chi. 

 

Diddordeb mewn ymuno â Banc Datblygu Cymru? Cofrestrwch yma i dderbyn hysbysiadau e-bost pan ychwanegir swyddi gwag newydd.

Bywyd gyda Banc Datblygu Cymru

Dewch i wybod mwy am weithio yma yn y banc datblygu. Darllenwch y blogiau gwych yma gan y staff.

Chris Hayward

Claire Sedgwick

Stewart Williams

Ein swyddfeydd