Gyrfaoedd

O weithio yn ein timau buddsoddi a phortffolio, i'n swyddogaethau cyllid a marchnata a thîm Cymorth i Brynu Cymru.

Wrth wraidd ein llwyddiant mae ein pobl. Fel y busnesau rydym yn gweithio â nhw, rydym yn gweld ein gweithwyr fel buddsoddiadau hirdymor. Rydym yn ceisio grymuso ein staff trwy'r amser i fod yn wneuthurwyr penderfyniadau ac rydym yn annog datblygiad personol a phroffesiynol yn gyson.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a hyblyg gyda swyddfeydd ledled Cymru.

Buddion a gwobrwyon

Byddwn bob amser yn cydnabod ac yn gwobrwyo eich gwaith caled a’ch llwyddiant. Rydym yn cynnig:

  • Cyflog cystadleuol
  • Cynllun bonws dewisol
  • Cynllun pensiwn cyfrannol – cyfraniad cyflogwr o hyd at 10%
  • 30 diwrnod o wyliau
  • Cynllun gofal iechyd preifat BUPA (cyfrannol)
  • Cynllun beicio i'r gwaith
  • Parcio am ddim
  • Cynllun benthyca i weithwyr

Mae Banc Datblygu Cymru yn un o gonsortiwm o gyflogwyr yn Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru. Mae'r gwaith o recriwtio ar gyfer rhaglen 2019 bellach ar y gweill - gweler fan hyn a fan hyn am fwy o wybodaeth.

Bywyd gyda Banc Datblygu Cymru

Dewch i wybod mwy am weithio yma yn y banc datblygu. Darllenwch y blogiau gwych yma gan y staff.

Chris Hayward

Claire Sedgwick

Stewart Williams

Ein swyddfeydd