A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Perfformiad ac effaith

Mae ein cefnogaeth ni yn helpu busnesau Cymru i greu a diogelu swyddi, bod yn fwy arloesol a chynyddu eu cyfraniad i'r economi.

Effaith Banc Datblygu Cymru

Buddsoddi 

Fel Cyllid Cymru ac yn awr fel Banc Datblygu Cymru, rydym wedi bod yn buddsoddi i mewn i fusnesau Cymru a'r economi ers 2001.

£0.7bn

O fuddsoddiad uniongyrchol i mewn i fusnesau yng Nghymru

£0.9bn

Wedi ei drosoli o’r sector breifat 

£1.6bn

Dyma’r cyfanswm a fuddsoddwyd i mewn i economi Cymru 

(Ffigurau ar 31 Rhagfyr 2019)

 

Swyddi wedi'u creu a'u diogelu

Rydym ni'n cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer economi gref yng Nghymru lle mae busnesau yn tyfu ac yn creu swyddi. Ers 2001 rydym wedi creu neu ddiogelu miloedd o swyddi yng Nghymru.

23,255

O swyddi wedi cael eu creu

32,298

O swyddi wedi cael eu diogelu

55,553

Yw cyfanswm y swyddi gafodd eu diogelu neu eu creu

(Ffigurau ar 31 Rhagfyr 2019)

 

Blwyddyn Banc Datblygu Cymru Ch 3 (2019/20) 

 • Buddsoddwyd £70 miliwn yn uniongyrchol i mewn i fusnesau Cymru

 • Buddsoddwyd £59 miliwn yn ychwanegol gan fanciau a chyllidwyr sector preifat eraill

 • Chwistrellwyd cyfalaf twf o £129 miliwn i mewn i economi Cymru

 • Gwnaed 299 o fuddsoddiadau

 • Crëwyd neu diogelwyd 2,651 o swyddi yng Nghymru

(Ffigurau ar 31 Rhagfyr 2019)

Ymadawiadau

Mae'r ymadawiadau nodedig diweddar gan gwmnïau a fuddsoddwyd gennym yn cynnwys:

 • Wholebake - enillion lluosog o 5.23 ar y buddsoddiad
 • Vista Retail Support - enillion lluosog o 4.47 ar y buddsoddiad
 • Unite - enillion lluosog o 2.61 ar y buddsoddiad
 • SIPHON - enillion lluosog o 2.11 ar y buddsoddiad
 • Hudman - enillion lluosog o 1.7  ar y buddsoddiad
 • Imspex - enillion lluosog o 1.26 ar y buddsoddiad ar ôl ymadawiad rhannol

Yn ogystal â'r ymadawiadau, rydym hefyd wedi cefnogi chwe chwmni trwy gynigion cyhoeddus cychwynnol (CCC) ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen (MBA).  Ar hyn o bryd mae gennym fwy na 100 o gwmnïau yn ein portffolios ecwiti.

 

Effaith ffigurau'r grŵp

Mae Grŵp Datblygu Banc Cymru yn cynnwys Banc Datblygu Cymru, Buddsoddiadau Angylion Cymru a rheolwr cronfa Gogledd Lloegr FW Capital.

Ffigurau hanes buddsoddi'r grŵp ers 2001

 • £800 miliwn wedi’i fuddsoddi
 • 5,443 o fuddsoddiadau
 • £1.2 biliwn o fuddsoddiadau ychwanegol wedi cael eu trosoli
 • 62,554 o swyddi wedi eu creu neu eu diogelu

(Ffigurau ar 31 Rhagfyr 2019)

 

 

Adroddiadau blynyddol

Darllenwch ein Hadroddiad blynyddol a'n datganiadau ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19 sy'n darparu datganiadau ariannol wedi eu harchwilio ar gyfer y Grŵp yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydym yn gweithredu a'n perfformiad a'n heffaith.

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2018/19

Gweler ein rhan ar adroddiadau a dogfennau am ragor o wybodaeth.