Rydym yn ymrwymedig i helpu Busnesau Cymru drwy'r cyfnod Coronafirws hwn. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.